K čemu jsou určené barevné kroužky na antény radiostanic? Množství používaných radiostanic může někdy způsobit problém s jejich jednoduchým a rychlým rozlišením. Ve velkých radiových sítích je množství jednotlivých skupin jejichž radiostanice nejsou naprogramovány stejně a je nutné je označit tak, aby bylo možné rychle radiostanice identifikovat a rozlišit.

Podobný problém to však může být i v případě malých radiových sítí s několika málo radiostanicemi. Zde je pro změnu požadavek na to, aby každý uživatel rychle a jednoduše poznal svou radiostanici.

Rozdílné problémy však mohou mít stejné řešení.

Tím je použít rozlišovací barevné kroužky na antény ručních radiostanic.

barevné kroužky

Na každé anténě jsou dva prolisy

Motorola toto řešení podporuje a na antény ručních radiostanic umisťuje po obvodu  dva prolisy mezi které se umístí barevný kroužek vyrobený ze silikonu. V nabídce je celkem pět barevných variant.

Vzhledem k tomu, že se barevné kroužky na anténu radiostanice nikterak nepřipevňují je možné je, v případě že se změní určení, nebo uživatel, jednoduše vyměnit. To platí i v případě že dojde k poškození antény, nebo radiostanice.

barevné kroužky

Barevné kroužky na anténu