MOTOTRBO je komunikační platforma, která využívá globálně uznávaný standard ETSI DMR

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBODMR – Digital Mobile Radio – je standard připravený pro budoucnost.

 • Široce podporovaný předními světovými výrobci radiostanic
 • Nejrozšířenější digitální rádiová technologie pro profesionální uživatele na celém světě Otevřený standard zajišťuje dlouhodobou životaschopnost

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBOVLASTNOSTI

 • Okamžitá komunikace
 • Žádné čekání na oznamovací tón nebo zpoždění připojení
 • Robustní, spolehlivá zařízení
 • Navrženo pro náročné prostředí
 • Rádiový systém navržený tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů
 • Řešení na míru
 • Chytré příslušenství
 • Aplikace

 

VÝHODY

 • Vylepšená kvalita zvuku

  DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 • Větší pokrytí
 • Spolehlivější komunikace na větší ploše
 • Dvojnásobná kapacita volání
 • Nižší náklady na licence a infrastrukturu
 • Snížená pravděpodobnost zmeškaných hovorů
 • Delší výdrž baterie
 • Zabezpečená komunikace
 • Vylepšená integrita systému
 • Šifrování komunikace brání odposlechu

 

POKROČILÉ FUNKCE

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 • Volání – 1 na 1, 1 na skupinu, 1 na všechny
 • Zobrazení ID volajícího
 • Redukce okolního šumu
 • Inteligentní zvuk
 • Funkce Osamělý pracovník
 • Funkce Ležící muž
 • Přerušení vysílání
 • Bezdrátové programování
 • Hlasové oznámení
 • Integrovaný modem
 • Podporuje datové aplikace
 • Telemetrie
 • Vzdálený monitoring
 • Sledování polohy
 • Integrovaný GPS / GLONASS
 • Bluetooth®
 • Textové zprávy
 • Zadávání úkolů

 

 

MOTOTRBO ODOLNOSTpříslušenství MOTOTRBO

 • Radiostanice a příslušenství MOTOTRBO jsou navrženy tak, aby pracovaly v extrémních podmínkách
 • Každé zařízení musí projít Motorola Solutions Accelerated Lifetime Testing (ALT)
 • Simuluje 5 let tvrdého používání
 • Předpokládá 15letou životnost

 

 

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO – INFRASTRUKTURA

 

PŘEVADĚČOVÝ PROVOZPŘEVADĚČ MOTOTRBO

 • Základní rozsah a sada funkcí
 • Ideální pro malé a střední sítě
 • Převaděč zlepšuje kvalitu komunikace
 • Oprava chyb a správa rušení
 • Vyšší výkon a citlivost
 • Podporuje další aplikace
 • Rozhraní MOTOTRBO Network Interface Service (MNIS)
 • Dynamický smíšený režim umožňuje integraci analogových radiostanic
 • Větší pokrytí radiovým signálem

 

 

 

 

IP SITE CONNECTIPSC MOTOTRBO

 • Řešení pokrytí pomocí více převaděčů propojených přes IP
 • Propojení více samostatných oblastí
 • Poskytuje dobré pokrytí v obtížném terénu
 • Nasazení systémů s více frekvenčními pásmy
 • Radiostanice se mohou pohybovat mezi převaděči a komunikovat bez přepínání kanálů
 • Nabízí podobnou kapacitu jako konvenční systém na jednom místě
 • Propojení IPv4, podporuje provoz přes VPN
 • Nástroj RDAC umožňuje vzdálenou správu opakovačů

 

 

 

 

 

CAPACITY PLUSCAPACITY PLUS MOTOTRBO

 • Vysoké pokrytí a kapacita
 • Ideální pro velké firmy s více zařízeními propojenými přes IP
 • Implementuje dynamické kanály pro efektivní komunikaci
 • Až 15 stanovišť
 • Až 8 datových nebo hlasových převaděčů na jednom stanovišti
 • Až 12 dalších převaděčů pouze pro data
 • Není vyžadován žádný kontrolér, pouze propojené převaděče
 • Propojení IPv4, podporuje provoz přes VPN
 • Možnost integrace pro WAVE
 
 

 

CAPACITY PLUS = DYNAMICKÝ TRUNKING
 • Inovativní sdružování rádiových kanálů
 • Všechny radiostanice mají k dispozici aktuální „volný kanál“
 • Když začne hovor, použijí pro něj tento volný kanál
 • Ostatní radiostanice, která nejsou součástí hovoru, přejdou na nový „volný kanál“
 • Systém nevyžaduje žádnou kontrolní jednotku
 • Selhání jednoho převaděče ovlivňuje pouze kapacitu systému
 • Kapacita se zvyšuje jednoduše přidáním dalšího převaděče

 

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO – PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

IMPRES AUDIO

Patentovaná technologie společnosti Motorola Solutions pro zvuk audio příslušenství radiostanic.DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 • Optimální výkon zvukového příslušenství
 • Hlasitost
 • Jasnost
 • Srozumitelnost
 • Mluvte nahlas nebo šeptem zblízka nebo dál
 • IMPRES automaticky upravuje zisk mikrofonu tak, aby poskytoval konzistentní úroveň zvuku na příjmu druhé radiostanice                         
 • Potlačení šumu na pozadí
 • IMPRES upravuje zisk mikrofonu, když uživatel mluví, snižuje citlivost a zaměřuje se na mluvené slovo
 • Potlačuje hluk pozadí, což má za následek jasnější přenosy

 

 

IMPRES ENERGY

Patentovaná technologie společnosti Motorola Solutions pro životní cyklus baterie

IMPRES ENERGY

 

 

 

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO APLIKACE

TRBONET Softwarová dispečerská konzole

 • Kompatibilní se všemi typy systémů MOTOTRBO
 • Přímé kabelové IP připojení k systému
 • Nevyžadují se žádné kontrolní stanice
 • Přístup ke všem typům hovorů
 • Spolehlivá, redundantní architektura
 • Snadno přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
 • Volitelné funkce
 • GPS / INDOOR sledování polohy
 • Hlasové nahrávání
 • Telefonní propojení

 

 

 

VLASTNOSTI DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Shrnutí a bližší popis některých vlastností

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBOInteligentní Audio

Radiostanice může automaticky kompenzovat hlasité prostředí detekcí úrovně hluku pozadí pomocí mikrofonu a úpravou hlasitosti reproduktoru. Uživatelé již nemusí při přechodu mezi různými prostředími měnit úroveň rádiového zvuku.

 

 

 

Potlačení průmyslového hlukuDIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Mototrbo technologie používá  dva  mikrofony určené ke komunikaci, mikrofony se používají k sledování vašeho hlasu a okolního šumu. Digitální zpracování signálu se používá k extrakci šumu v řečovém pásmu, přičemž v přenosu zůstává pouze řeč uživatele. Takže v hlučném prostředí se přenáší pouze hlas.

 

Bluetooth 4.0 Audio & Data

Připojení Bluetooth umožňuje, aby se radiostanice připojily k bezdrátovému příslušenství, a osvobozují uživatele od několika kabelů. Radiostanice lze ponechat na stole nebo v pracovní tašce, což uživatelům poskytne větší svobodu pohybovat se po svém pracovním prostoru a přitom stále používat radiostanici.

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Připojení k telefonům

Připojením vašeho rádiového systému k telefonnímu systému prostřednictvím pobočkové ústředny mohou uživatelé telefonu a pracovníci používající radiostanice volat mezi systémy a zlepšovat komunikaci v celé organizaci.

 

 

 

Přerušení vysílání

Autorizované radiostanice mohou přerušovat zprávy od ostatních vlastní zprávou, nebo mohou mít v síti přednost pro nouzové zprávy, jako jsou výstrahy nebo hlasové volání.

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Předprogramované textové zprávy

Jednoduché zprávy lze naprogramovat do vašich radiostanic – jedná se o krátká sdělení jako je začátek / konec směny. Tyto zprávy lze spouštět pomocí programovatelného tlačítka nebo možností nabídky v menu.

 

 

Volné textové zprávy

Rozšiřte svou textovou komunikaci psaním vlastních textových zpráv do terénu a využívejte rozšířené textové zprávy s až 280 znaky v každé zprávě.

 

Bezdrátové programování

Správci mohou vzdáleně přeprogramovat celou flotilu, což přináší obrovské úspory produktivity a umožňuje uživatelům pokračovat v komunikaci během procesu aktualizace.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 

Integrovaná Wi-Fi

Radiostanice s integrovaným WiFi umožňují aktualizace softwaru provádět mnohem rychleji pomocí připojení WiFi jako samostatné datové cesty.

 

 

Sledování polohy v interiéru

Snímače umístěné uvnitř budov založené na LAN sledují polohu všech radiostanic pomocí Bluetooth, což dispečerům umožňuje vidět polohu pracovníků na půdorysu stavby a v případě mimořádné události mají přesné umístění jednotlivých uživatelů.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 

Integrovaná GPS/GLONASS

Umožňuje dispečerům a správcům sledovat všechny radiostanice v systému a vyhledávat potřebné uživatele s vysokým rozlišením. Znalost umístění uživatelů usnadňuje zadávání úkolů nejbližšímu pracovníkovi.

 

 

 

Programovatelná tlačítka

Programovatelná tlačítka radiostanic lze nastavit tak, aby prováděly jakékoli akce, které uživatel požaduje, včetně předprogramovaného odesílání textových zpráv. Tlačítka mohou být programována s různými funkcemi v závislosti na délce stisknutí.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

 

Option Boards

Radiostanice s Option Boardem lze rozšířit dalšími moduly.

 

 

 

Podpora telemetrie

Připojením dalších vstupních a výstupních portů radiostanice k systémům, jako jsou alarmy, majáky apod. ve vzdálených zařízeních, může rádiový systém rychle přidat funkce dálkového ovládání a monitorování bez nutnosti instalace dalších systémů nebo sítí.

 

Vibrační upozorněníDIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Radiostanice vibruje, aby vás upozornila na příchozí hovory, takže je ideální pro hlučné prostředí, kde pravděpodobně přijdete o hovor. Je to také výhodné v tichém prostředí, protože vám umožňuje rychle reagovat, aniž byste rušili ostatní zvukem příchozích oznámení.

Hlasové oznámení

Radiostanice může hlásit změny nastavení pomocí hlasových pokynů, což uživatelům umožní změnit nastavení, aniž by přestali věnovat pozornost své práci.

 

 

 

Vyhrazené oranžové nouzové tlačítko

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Radiostanice s touto funkcí mají nouzové tlačítko, které po stisknutí pošle nouzový alarm do systému. Systém lze nakonfigurovat tak, aby na základě tohoto alarmu prováděl řadu akcí.

 

 

 

 

Emergency Alarm

Nouzové alarmy spouštěné z radiostanice uživatele lze nastavit tak, aby v systému prováděly mnoho akcí, například odesílání textových zpráv nadřízeným, přehrávání předem nahraných zpráv a dokonce i vyhledání uživatele při spárování s lokalizačními službami.

 

Integrovaný Accelerometer MandownDIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Integrovaný senzor detekuje, zda uživatel již není ve vzpřímené poloze a je nehybný, a spustí automatický alarm, který upozorní kolegy na jeho neschopný stav.

Osamělý pracovník

Systém odesílá pravidelné výzvy do radiostanice a žádá uživatele o aktivaci PTT. Pokud uživatel neodpoví ve stanovené době, může být upozorněn nadřízený nebo dispečer.

 

 

Vzdálený monitoring

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE MOTOTRBO

Tato funkce aktivuje schopnost supervizorů a dispečerů vzdáleně zapnout mikrofon radiostanice, což umožňuje monitorování situace, jako jsou poplachy nebo nouzové alarmy, aniž by uživatel musel aktivovat PTT radiostanice.

 

 

 

 

 

 

MOTOTRBO ZABEZPEČENÍMOTOTRBO ZABEZPEČENÍ

 

Základní kryptování

Základní ochrana soukromí používá 16bitové šifrování, aby vaše komunikace nebyla odposlouchávaná. Tato úroveň šifrování je ideální pro nekritickou komunikaci.

Rozšířené kryptování

Vylepšené kryptování zvyšuje úroveň šifrování na 40bitovou, což poskytuje větší ochranu těm, kteří chtějí udržovat zprávy v tajnosti v celé své síti.

AES-256 kryptování

Pro důležitou pro komunikaci je šifrování AES-256 správnou volbou. AES-256 je současný zlatý standard pro šifrování a je schválen pro přísně tajnou komunikaci vlády USA. Její použití je podmíněno nákupem licenčních klíčů do radiostanic.