DMR – Digital Mobile Radio

DMR je digitální standard (Digital Mobile Radio), který vyvinul Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI). V rámci tohoto standardu uvedla MOTOROLA na trh digitální komunikační technologii pod názvem MOTOTRBO.

Digitální systémy poskytují rychlejší komunikace mezi skupinou a jednotlivcem, větší pokrytí, vyšší kapacitu, lepší kvalitu signálu a bezpečnostní funkce.

Umožňují integrovaný přenos hlasu, textu a dat v reálném čase a přístup prostřednictvím IP adres. Vysoký stupeň kontroly nad konfigurací systému, jeho prioritami a vlastnostmi znamená, že systém je uzpůsoben pro konkrétní požadavky uživatele.

MOTOTRBO je kompatibilní s tímto standardem.

Výrobky certifikované na ETSI DMR musí projít v rámci tohoto standardu testem interoperability na 7 povinných prvků:

  1. Registrace radiostanic
  2. Skupinové volání
  3. Privátní hovor
  4. Vysílání informačních a systémových dat pro všechny uživatele
  5. Roaming
  6. Krátké textové zprávy
  7. Řazení hovorů do čekací fronty

 

Standard DMR rovněž umožňuje jednotlivým dodavatelům přidávat vlastní inovativní, diferenciované funkce a vlastnosti. Některé z nich ETSI definuje, i když nejsou zahrnuty v protokolu, některé jsou příznačné pouze pro danou technologii a výrobce.

Z tohoto pohledu je možné definovat 5 skupin vlastností:

1/ 7 povinných vlastností podle ETSI

2/ Další vlastnosti definované ETSI, ale nezahrnuté v protokolu DMR

3/ Vlastnosti radiostanic

4/ Vlastnosti infrastruktury

5/ Vlastnosti systému

VLASTNOSTI DMR

 

Otevřený protokol DMR umožňuje kombinovat technologii různých výrobců, nicméně je důležité si uvědomit případná omezení, která při konfiguraci radiové sítě mohou nastat. Při kombinaci zařízení různých značek mohou nastat některé typické konfigurace systému:

  1. Infrastruktura MOTOTRBO + radiostanice MOTOTRBO
  2. Infrastruktura MOTOTRBO + radiostanice MOTOTRBO a radiostanice jiné značky
  3. Infrastruktura jiné značky + radiostanice MOTOTRBO a radiostanice jiné značky

V těchto a podobných případech může dojít k redukci některých vlastností.

 

 

1.  Infrastruktura MOTOTRBO + radiostanice MOTOTRBO

DMR MODE 1

V tomto případě získáte od své sítě všechny funkce, které MOTOTRBO nabízí.

 

2.  Infrastruktura MOTOTRBO + radiostanice MOTOTRBO a radiostanice jiné značky

DMR MODE 2

Zde získá uživatel základní vlastnosti digitálního standardu a výhody infrastruktury MOTOTRBO. Rozšířené funkce DMR a vlastnosti radiostanic MOTOTRBO jsou garantovány pouze pro radiostanice MOTOTRBO, stejně tak i systémové funkce jsou k dispozici jen pro MOTOTRBO radiostanice.

 

3.  Infrastruktura jiné značky + radiostanice MOTOTRBO a radiostanice jiné značky

DMR MODE 3

Zde uživatel získá pouze základní vlastnosti a funkce dané protokolem DMR, funkce radiostanic MOTOTRBO jsou garantované pouze pro tyto radiostanice. Dodatečné vlastností standardu DMR jsou záležitostí daného výrobce technologie, který je buď umí využít, nebo nikoliv.

 

Nejnovější trendy digitálních technologií