Spojení radiostanic Motorola s novými verzemi aplikace TRBOnet nabízí mnoho užitečných funkcí. Indikace zapnutí a vypnutí majáků je jednou z nich a my bychom Vám jí rádi blíže představili. Technicky se jedná o přenos a vizualizaci telemetrických dat, které radiostanice Motorola posílají do aplikace TRBOnet.

Co to jsou telemetrická data?

Telemetrie je technologický proces, který umožňuje měření na dálku a dálkový přenos dat. Telemetrická data mohou být různá a každého uživatele může zajímat něco jiného. Policii, Hasiče a Záchrannou službu může zajímat například to, kdy mělo vozidlo zapnuté varovné výstražné zařízení. Technické služby budou chtít vědět, kdy a kde byla zapnutá nástavba vozidla (sypač, kropicí vůz, zametač). Provozovatele vozidel může zajímat to, zda je vozidlo nastartované, kdy a kde byli otevřené jaké dveře. Dá se měřit cokoliv, jde pouze o to, aby byla hodnota nějakým způsobem jednoduše měřitelná.

Sběr a přenos dat

Sběr dat pro přenos zajišťuje modul, který je připojen k vozidlové radiostanici. Modul je schopen sbírat data až ze čtyř vstupů. Na jednom vozidle můžete tedy sledovat například zapnutí / vypnutí majáků, zapnutí / vypnutí nástavby, zapnutí / vypnutí motoru a otevření / zavření dveří.
Získaná data radiostanice odešle v reálném čase bez nutnosti zásahu obsluhy na server. Konečné zpracování dat má na starosti aplikace TRBOnet.

Vizualizace dat

Aplikace TRBOnet může získaná data zobrazit na mapě, případně je zobrazí u konkrétní radiostanice. Všechna tyto data jsou ukládána do databáze a je možné je kdykoliv zpětně zobrazit, případně zpracovat do reportů.

Máte otázky? Kontaktujte nás.