Indoor lokace je sledování polohy a pohybu uvnitř budovy. Toto sledování umožňují nové modely radiostanic Motorola DM4x01e,DP4x01e, DP3441e a SL40x0e, které jsou vybaveny modulem Bluetooth 4.0. To radiostanicím umožňuje energeticky úsporné řešení sledování polohy uvnitř budov.

 

indoor lokace - radiostanice s Bluetooth 4.0

Modely radiostanic s Bluetooth 4.0

 

Zájmový prostor je vybaven pevnými vysílači “majáky”. Radiostanice se k těmto bodům připojují a jejich poloha je zobrazována na mapě nebo plánku.

V případě že instalace majáků pro indoor lokaci proběhne na místech, která jsou přístupná veřejnosti, lze je použít i pro cílený marketing případně pro navigaci uvnitř objektu.

Příkladem jsou nákupní centra, kde majáky fungují při sledování polohy a pohybu ostrahy objektu a zároveň jsou využity pro obchodníky, kteří pomocí vhodných mobilních aplikací upozorňují zákazníky na nabídku zboží. Zákazníci můžou majáky použít pro zjištění své polohy v obchodním centru a jednoduše najít požadovaný obchod případně jiného poskytovatele služeb.

Společnost Motorola testovala indoor lokaci na  radiostanicích s “majáky”, které podporují formát vytvořený společností Apple nazvaný iBeacon. Zároveň pověřila podporované vývojáře dispečerských aplikací, aby tuto funkcionalitu do svých aplikací zahrnuli.

iBeacon

estimote-ibeacons

Spoty firmy Estimote testované Motorolou

Technologii iBeacon představila společnost Apple v roce 2013 jakožto ucelený systém, sloužící především pro indoor navigaci. Je tvořen sítí nízkoenergetických Bluetooth (BLE 4.0) vysílačů, tzv. beaconů či spotů, které dokáží mobilním zařízením předávat identifikační informace. Ty mohou dále zpracovávat aplikace nainstalované v mobilních zařízeních a využívat je pro následné zobrazení libovolného obsahu.

Majáky spolupracující s technologii iBeacon vyrábí více společností, ale pro správnou komunikaci s radiostanicemi Motorola je důležité, aby měli programovatelné následující parametry

UUID- odlišující jednotlivé majáky v daném regionu

Major- identifikace majáků v jedné budově

Minor-identifikace jednotlivých majáků

TX Power- kódovaná informace o síle signálu. Zařízení tuto informaci použijí ke zjištění vzdálenosti od majáku

BLE- interval vysílání majáku (většinou 100ms,200ms a 1000ms)

Indoor lokace v SW TRBOnet

SW TRBOnet nabízel indoor lokaci již dříve. Byla však založena na majácích K-term firmy Kilchherr Electronik. I v tomto případě byla lokace založena na bluetooth. Majáky ovšem neměly tak velký dosah a z důvodu energetické náročnosti bylo nutné jejich připojení na elektrickou síť.

S příchodem nové generace radiostanic Motorola a jejich možnostmi je aplikace TRBOnet rozšířena o modul, který podporuje majáky založených na protokolu, který používá iBeacon.

TrboNet

Radiostanice tedy stejně jako údaje o poloze GPS odesílají údaje získané od majáků pro indoor lokaci.

 

 

 

 

 

Využíváním indoor lokace získá uživatel od systému TRBOnet nové možnosti.

Indoor lokace při poplachu– v případě že obsluha radiostanice stiskne nouzové tlačítko, nebo modul man down vyhlásí poplach, případně se neozývá vzdálený pracovník, vidí obsluha na dispečerském stanovišti přesné místo, kde se pracovník nachází a může na toto místo navést případnou pomoc.

Tím, že sledování polohy není aktivní, nepřetržitě nezatěžuje nadměrně radiovou síť. Toto je možno využít v provozech, kde je velké množství uživatelů, nebo není lokace uvnitř budovy nepřetržitě vyžadována.

Kombinace GPS a Indoor lokace – obě služby se navzájem doplňují a radiostanice průběžně odesílá data o poloze získané z GPS a majáků.

Využití tohoto modelu je v provozech, kde je nutná lokace uživatelů při činnosti vně i uvnitř objektu.

Indoor lokace v reálném čase – radiostanice v pravidelných intervalech odesílá údaje o poloze a obsluha dispečerského pracoviště sleduje pohyb radiostanice v reálném čase na mapě objektu.

Pro použití tohoto modelu je nutná dostatečná kapacita radiové sítě pro časté přenosy dat o poloze. Pro maximální efektivitu se doporučuje kombinace s indoor lokací při poplachu.

Guard Tour – funce TRBOnet, která využívá majáků pro kontrolu obchůzkové činnosti ostrahy uvnitř budovy.

V aplikaci lze naplánovat trasu obchůzky a systém automaticky zaznamenává prošlé body. V aplikaci lze zvolit o čem má radiostanice informovat. Například začátek a konec obchůzky, časy ve kterých má ostraha body projít, upozornění, že nebyl některý z bodů kontrolován.

Reporting – v TRBOnetu lze nastavit jaké údaje o poloze jsou vyžadovány a z nich lze jednoduše vypracovat hlášení o pohybu obsluhy.

Zobrazit trasu – TRBOnet umožňuje uživateli zobrazit zpětně na mapě objektu trasu, kterou obsluha radiostanice vykonala. Případně může zobrazit lokační historii. Například přihlášení /odhlášení od majáku.

Vzhledem k možnosti přístupu do systému TRBOnet z jakéhokoliv místa na světě, které je připojené k internetu, je možné kontrolovat činnost pracovníků (například ostrahy) v reálném čase s určením přesné polohy na mapě objektu.

mapa objektu

Indoor lokace na mapě objektu

TRBOnet podporuje 2D a 3D mapy objektů-2D mapy objektů lze vytvořit přímo v uživatelském prostředí sw TRBOnet, nebo je lze přenést ve formátu JPEG, PNG, TIF nebo BMP. 3D mapy lze vytvořit například ve formátu DirectX. Jednotlivé mapy jsou v TRBOnetu zobrazeny jako záložky a lze mezi nimi jednoduše přepínat.

Výrobci majáků

Tough Beacon s IP68 od firmy Kontakt.IO

jak již bylo zmíněno Apple jako tvůrce technologie iBeacon, poskytl toto rozhraní i dalším výrobcům. Z nabízených modelů je vybrán ten, který nejlépe vyhovuje požadavkům zákazníka.

 

 

RadBeacon-X4

RadBeacon X4 s výdrží baterie více než 15 let

 

V nabídce jsou “majáky” tak malé že je možné je skrytě umístit do zájmového objektu. Případně “majáky”, které svou konstrukcí vyhovují pro umístění v průmyslových objektech i “majáky” s životností baterie více než 15 let.

 

 

Realizace indoor lokace

Vybudování samotné indoor lokace lze rozdělit na dvě části. První je instalace HW což jsou “majáky”. Ty se umísťují do prostoru, který je třeba sledovat. Snímače není nutné připojovat k žádné síti. Napájení je řešeno zabudovanou baterii.

Druhým krokem je aktivace indoor lokace v radiostanicích a v dispečerském SW. To se provádí pomocí SW klíčů , které požadované funkce aktivují.

Tímto je instalace indoor lokace dokončena.