GPS Store and Forward

Radiostanice MOTOTRBO řady DP/DM4000 jsou vybaveny modulem GPS, který provozovatelům umožňují sledovat polohu uživatelů radiostanic. Nové radiostanice s přívlastkem „E“ navíc podporují více družicových navigačních norem (GPS / GLONASS). Tato možnost zvyšuje spolehlivost určení polohy zejména v oblastech, jako je centrum měst, kde je obtížné zaměřit odpovídající počet satelitů.

Problém ovšem je aktualizovat souřadnice GPS dostatečně často, aby dispečerská aplikace zobrazovala historickou trasu co nejpodrobněji.

Důvodem je nadřazenost hlasové komunikace nad informací o poloze. Stávající systémy tím pádem neumožňují dotaz na aktuální polohu v kratších intervalech. Dalším problémem je, že radiostanice musí mít k dispozici současně údaj a poloze a možnost jej odeslat. Jinými slovy musí mít k dispozici odpovídající počet satelitů a zároveň radiový signál.

Nyní je ale k dispozici nová funkce v aplikaci Trbonet verze 5.3, vyvinutá pro radiostanice Mototrbo řady DP/DM4000, pomocí které získáte mnohem víc údajů o poloze uživatele. Tato funkce se jmenuje GPS Store and Forward a umožní vám získat častější aktualizace GPS (každých 2-5 sekund).

V současné době dostanete pro mapové zobrazení informace GPS s určitým množstvím bodú, které jsou daleko od sebe, pokud se objekt pohybuje rychle. V takovém případě nevidíte přesně, kudy uživatel radiostanice šel nebo jel. Pomocí HW modulu a aplikace Trbonet můžete provést aktualizaci každých několik sekund. Trasa dráhy tak bude obsahovat mnohem více bodů a linka bude mnohem hladší.

Použití GPS Store and Forward je tedy podmíněno instalací HW modulu do radiostanice. Jakmile je modul nainstalován a nakonfigurován, začne ukládat data GPS v interní paměti každých 2-5 sekund.

Vestavěný software zpracuje tyto informace a zkomprimuje je tak, aby každý balíček obsahoval několik desítek souřadnic a nikoliv jen jeden lokalizační údaj. Tento balíček je pak zaslán do programu TRBOnet.

Data o poloze mimo oblast pokrytí signálem

Důležitým momentem této funkce je, že radiostanice nemusí být v oblasti pokrytí signálem radiové sítě.

Modul umožňuje uložit až 500 000 GPS souřadnic, takže uživatel může být mimo oblast pokrytí signálem po dobu jednoho týdne. A když se vrátí zpět, všechny pohyby budou odeslány do aplikace TRBOnet.

Nové funkce je možné aktivovat u radiostanic řady DP/DM4000 pro typy s možností připojit na hlavní desku dodatečné moduly.

 

Jedná se o následující radiostanice:

DP4401, DP4601, DP4801, DP3441, DP3661

DM4401, DM4601

 

 

Další z funkcí Trbonetu, kterou můžete v této souvislosti využít, je mobilní geofencing (geoplot). V případě potřeby můžete vytvořit specifickou povolenou nebo zakázanou oblast pro každou konkrétní radiostanici. Překročení této virtuální hranice bude okamžitě generovat poplach a signalizovat, že se uživatel radiostanice ocitnul na nesprávném místě.