Tísňové volání

Společnost Motorola se rozhodla na základě zkušeností svých zákazníků modernizovat nabídku digitálních radiostanic MOTOTRBO řady DP2000, DP3441, SL4000, DP4000 a DM4000.  Nové radiostanice MOTOTRBO poznáte že mají za číselným označením písmeno e.

Nové radiostanice MOTOTRBO

Nové radiostanice MOTOTRBO

Požadavky svých zákazníků na zlepšení shrnuly do tři hlavních vlastnosti:

Bezpečnost – efektivita – produktivita


Bezpečnost 

Indoor lokalizace, přesnější a rychlejší určení polohy, integrovaná funkce Man Down, vylepšené vlastnosti do prostředí s nebezpečím výbuchu, ekologická technologie.

Efektivita 

Wi-Fi připojení, radiostanice mají dvojnásobnou vnitřní paměť pro další aplikace.

Produktivita

Až o 8% větší dosah radiostanic, delší životnost baterií , vibrační klip, vyšší IP krytí, vyšší výkon SL4000e


 

Nové radiostanice MOTOTRBO – BEZPEČNOST

Indoor lokalizace

Nové radiostanice MOTOTRBO

Nové radiostanice MOTOTRBO

Radiostanice mají integrované rozhraní Bluetooth® 4.0, které umožňuje energeticky úsporné řešení sledování uvnitř budov. Prostor, který chceme monitorovat, je vybaven pevnými Bluetooth vysílači “majáky”. Radiostanice MOTOTRBO se připojuje k těmto kontrolním bodům a její umístění je zobrazováno na mapě nebo plánku

INDOOR sledování polohy je k dispozici od MOTOTRBO SW R.2.6.

Přesnější a rychlejší určení polohy

Nové radiostanice MOTOTRBO

modely DM4000e, DP4000e a DP3441e podporují systém GPS a GLONASS

Nové radiostanice MOTOTRBO podporují více družicových navigačních norem:

-GPS (USA)

-GLONASS (Rusko)

Tato možnost zvyšuje spolehlivost určení polohy zejména v oblastech, jako centrum měst, kde je obtížné zaměřit odpovídající počet satelitů. Pro zvýšení přesnosti můžete využít oba systémy GPS a GLONASS. Režim Dual-přijímač přináší lepší triangulaci.

Integrovaná funkce Man Down

moto4Radiostanice mají vestavěný modul ležícího muže, který snímá polohu radiostanice a pohyb.

Man Down umožňuje alarm na základě:

-Úhlu polohy radiostanice

-Pohybu radiostanice

-Absence pohybu radiostanice

-Kombinace – poloha radiostanice + žádný pohyb

V případě alarmu dochází k inicializaci nouzového volání na předem určené radiostanice.

FM Jiskrová bezpečnost

moto5Společnost Factory Mutual (FM) Global, stanovila směrnice pro certifikaci zařízení používaných v potenciálně výbušném prostředí. Od letošního roku platí nová norma TIA 4950, která je podobná standardu FM 3610_88. Na tuto normu přešla i MOTOROLA.

Přístroje s certifikátem jiskrové bezpečnosti jsou konstruovány tak, aby nevytvářely energii dostatečnou k iniciaci vznícení hořlavých materiálů. Normy jiskrové bezpečnosti platí pro všechna zařízení, která mohou vytvářet jeden nebo několik definovaných potenciální

ch zdrojů výbuchu.

Elektrické jiskry, Elektrické oblouky, Plamen, Horké povrchy, Statická elektřina, Elektromagnetické záření

Chemické reakce, Mechanický náraz, Mechanické tření, Kompresní vznícení, Akustická energie, Ionizující záření

Pro oblasti s potenciálním zdrojem výbuchu jsou určeny i některé nové radiostanice.

 Tyto normy však nejsou shodné s normou ATEX IECEx používanou v Evropě a nenahrazují ji.

Ekologická technologie

Nové radiostanice MOTOTRBO

Všechny nové modely radiostanic MotoTrbo jsou v souladu s předpisy Evropské RoHS

Nová generace radiostanic MOTOTRBO splňuje nebo překračuje veškeré předpisy pro minimalizaci potenciálně nebezpečných látek a je v souladu se všemi předpisy Evropské RoHS.

 

 

 

 


 Nové radiostanice MOTOTRBO – EFEKTIVITA

WiFi připojení

Nové radiostanice MOTOTRBO

Integrovanou Wi-Fi mají všechny nové radiostanice Mototrbo

Nové radiostanice MOTOTRBO mají integrovanou Wi-Fi

MOTOTRBO SW R.2.6 + Radio Management 2.0 umožňují přes WiFi:

-Aktualizaci firmwaru radiostanic

-Naprogramování radiostanic

-Aktivaci licenčních klíčů

Tato funkce umožňuje kompletní správu radiostanic bez jejich fyzické přítomnosti.

Připravenost pro další aplikace

Nové radiostanice MOTOTRBO

U všech nových modelů byla zdvojnásobena vnitřní paměť.

Nové radiostanice MOTOTRBO mají dvojnásobnou paměť proti stávajícím modelům.

RAM se zvýšila z 64 MB až 128 MB.

Paměť pro ukládání dat se zvýšila z 128 MB na 256 MB.

Toto vylepšení poskytuje více prostoru pro další funkce a aplikace, které budou vyžadovat více úložného prostoru.


 

Nové radiostanice MOTOTRBO – PRODUKTIVITA

Až o 8% větší dosah

Nové radiostanice MOTOTRBO

Až o 8% větší dosah

moto7Radiostanice nové generace mají nové obvody přijímače, které zlepšují analogovou citlivost radiostanic z 0,22 mV až na 0,16 mV (při 12 dB podle normy SINAD). Digitální citlivost se zlepšila z 0,19 mV až na 0,14 mV (při 5% BER – procent

o ztracených bitů vlivem nízkého signálu).

Dosah radiostanic se tak zvyšuje o 5 – 8%.

Oblast pokrytí se zvýší o 10 – 16%.

 

Vyšší výkon SL4000e

Nové radiostanice MOTOTRBO

Zvýšení výkonu u SL4000e

Vysílací výkon nové radiostanice SL4000e Series vzrostl z 2W až 3W.

Funkce High-Low Power přepínání nízkého a vysokého výkonu má nyní tyto parametry:

-Nízký Výkon 1W

-Vysoký výkon 2W nebo 3W

Delší životnost baterií

Nové radiostanice MOTOTRBO

Nové baterie jsou dostupné pro radiostanice DP2000e a DP4000e

Nové radiostanice prodlužují životnost baterie, protože mají efektivnější obvod a tím pádem pracují i s nižším napětím.

Tato vlastnost prodlužuje životnosti baterie na 27 hodin a bude dostupná u nových baterií pro tyto radiostanice.

Nové radiostanice jsou zároveň kompatibilní se stávajícími bateriemi a stejně tak nové baterie jsou kompatibilní se staršími radiostanicemi. V obou případech není k dispozici prodloužená životnost baterie, což je vlastnost nových radiostanic osazených novými bateriemi.

Vibrace

Nové radiostanice MOTOTRBO

Vibrační klip je dostupný u nových radiostanic MOTOTRBO DP2000e a DP4000e.

PMNN4488A – BATT IMPRES LiIon VIB IP68 3000T je nový vibrační klip, který je k dispozici pro radiostanice řady DP4000e a DP2000e.moto10

Klip dává fyzické upozornění, kdykoliv je přijat hovor nebo textová zpráva.

Tento vibrační mechanismus přiléhající k tělu uživatele je velmi efektivní.

Zlepšuje využitelnost radiostanic ve velmi hlučném prostředí a neruší zákazníky v tichém prostředí.

Uživatel může typ upozornění prostřednictvím programovatelného tlačítka konfigurovat.

 

 Vyšší odolnost

Nové radiostanice MOTOTRBO

Nové radiostanice MOTOTRBO

Nové radiostanice mají vyšší IP krytí, takže mají lepší ochranu před prachem a vodou.

-DP4000e Série:                                                IP68      (byl IP57)

-DP3441e:                                                           IP68       (byl IP67)

-DP2000e Série:                                               IP67       (byl IP55)

-DM4000e Série:                                             IP54       (beze změny)

-SL4000e Série:                                               IP54       (beze změny)

IP krytí:

Krytí IP (International Protection) je 2-číselný kód, který udává, jak dobře je výrobek utěsněn.

První číslo odkazuje na ochranu proti pevným objektům a prachu, druhá číslice označuje odolnost proti vodě.

-IP68:                    Zcela prachotěsný, vodotěsný do hloubky 2 m po dobu 2 hodin

-IP67:                    Zcela prachotěsný, vodotěsný do 1 m po dobu 30 minut

-IP54:                    Chráněný proti prachu, chráněný proti stříkající vodě