Pokud zabezpečujete kontrolu objektů pochůzkou, jistě se setkáváte s potřebou zajistit její řádné provádění a naslednou spolehlivou kontrolu jejího provedení. Existuje mnoho způsobů jak tuto problematiku řešit. My se zaměříme na to, jak vám v tomto může pomoct aplikace TRBOnet.

 

Aplikace Trbonet a pochůzky

TRBOnet  nabízí svým uživatelům mnoho funkcí. Jednou z nich je Guard tour. Tato funkce je určena pro plánování, provádění a vyhodnocování pochůzkové činnosti. Využívá citlivého GPS/Glonass  modulu v radiostanicích Motorola a v místech kde není dostupný signál ze satelitů, je možné využít i takzvanou indoor lokaci.

 

V této funkcionalitě aplikace Trbonet lze:

  • naplánovat trasu pochůzky
  • zprávy, které dostane uživatel na radiostanici
  • zprávy z radiostanice dispečerovi
  • způsob, jak má být pochůzka provedena.

Lze zvolit možnosti:

  • projít kontrolované body libovolně
  • projít body v zadaném pořadí, ale v libovolném čase
  • projít body v zadaném pořadí a v daném čase.

Dále lze nastavit způsob, jak má být upozorněn uživatel, případně dispečer v případě, že není pochůzka prováděna dle plánu.

 

Aplikace odesílá do radiostanice nastavené textové zprávy. Upozornění na začátek pochůzky, informuje uživatele o tom, jaké body je nutné zkontrolovat, po dokončení informuje uživatele o konci pochůzky.

Je možno naplánovat několik variant pochůzek a jednotlivě je přidělovat určeným uživatelům radiostanic.

 

Veškeré provedené pochůzky lze zpětně kontrolovat a v aplikaci je uložen jejich záznam. Záznam lze z aplikace exportovat v textovém formátu.

 

Nastavení radiostanic

Guard tour využívá vestavěný modul GPS/Glonass v radiostanici, proto postačí pouze tento modul v programu pro správu radiostanic aktivovat. Pro přesnější zobrazení radiostanic na mapách je doporučeno nastavit čas odesílání polohy v co nejkratším intervalu, takovém, který dovolí radiová síť uživatele. Pokud bude využívána i indoor lokace je nutné v radiostanicích aktívovat bluetooth a licenci na indoor lokaci.

 

Majáky pro indoor lokaci

Pro indoor lokaci se používají takzvané “majáky”. Jedná se o malé aktivní zařízení napájené baterii s výdrží několika let, které komunikuje s okolím pomocí technologie iBeacon a bluetooth.

iBeacon

Technologii iBeacon představila společnost Apple v roce 2013 jakožto ucelený systém sloužící především pro indoor navigaci. Je tvořen sítí nízkoenergetických Bluetooth (BLE 4.0) vysílačů, tzv. beaconů či spotů, které dokáží mobilním zařízením předávat identifikační informace. Informace mohou dále zpracovávat aplikace nainstalované v mobilních zařízeních a využívat je pro následné zobrazení libovolného obsahu.

Bluetooth 4.0

Tato verze nahradila v roce 2010 předchozí verzi 3.0. Vzhledem k nízkoenergetické náročnosti se předpokládalo její využití především u náhlavních HF sad, u kterých tato verze značně prodlouží životnost na jedno nabití. Tato verze vzhledem ke svému primárnímu určení nepodporuje velké datové toky.

Reálná podoba pochůzky

V aplikaci můžete vytvořit několik variant pochůzek. Na ty pak jednotlivé uživatele vysílá dispečer, nebo si pochůzku aktivuje přímo uživatel.

Podle typu pochůzky může její průběh vypadat například takto:

Po přidělení pochůzky uživateli přijde na radiostanici textová zpráva, že má zahájit pochůzku a jaký je první bod pro kontrolu. Při provedení kontroly prvního bodu opět přijde na radiostanici zpráva, která potvrdí kontrolu bodu a informuje o dalším. Po kontrole všech bodů obchůzky je uživatel informován o ukončení pochůzky. Z pohledu dispečera vypadá pochůzka tak, že na kartě aktívní trasy vidí jednotlivé body pochůzky, které se postupně podle postupující kontroly vybarvují. Pokud je bod při pochůzce vynechán, nebo čas kdy byl kontrolován nesouhlasí s plánem pochůzky, je tento bod označen červeně.