PTT komunikace je druh bezpečné hlasové komunikace, který se využívá pro rychlé oslovení velkého množství účastníků. K této komunikaci se používají především radiostanice, ale za určitých podmínek je možné využít i mobilní telefony. Rozdílovou vlastností je použitá infrastruktura. V případě radiostanic je to samostatná, soběstačná technologie, kterou je možno použít ke krizové komunikaci. Kdežto v případě použití mobilních telefonů se jedná o veřejnou datovou síť. V tomto případě se hovoří o PTT komunikaci přes datovou síť.

Jak vlastně PTT komunikace přes datovou síť funguje.

Poskytovatelé komunikační služby využívají některou z  cloudových služeb, jako je například Amazon Web Services. Na serverech poskytovatelů cloudové služby je nainstalováno jádro aplikace. To se stará o bezproblémový chod aplikace a o zálohování všech dat. K těmto serverům přistupují koncoví uživatelé aplikace. Výhodou takového řešení je bezpečnost uložených dat, jejich automatická záloha, možnost přístupu z jakéhokoliv místa s přístupem k internetu. Pro evropské uživatele jsou servery umístěny v Evropě a splňují požadavky GDPR. PTT komunikace přes datovou síť využívá stávající síť mobilních operátorů . Bezproblémová komunikace je podmíněna přístupem k datovým sítím. V případě mobilního připojení alespoň 3. generace, případně pomocí privátní Wi-Fi sítě. Vzhledem k použití speciálního formátu, je komunikace nenáročná na množství spotřebovaných dat. Pro běžnou hlasovou komunikaci stačí 500MB měsíčně pro jednoho uživatele. Další podmínkou je speciální aplikace. Těch je na trhu několik a většinou se jedná o cloudové řešení. Zájemci o PTT komunikaci je zřízen účet, na kterém jsou vytvářeny přístupy pro koncové uživatele. Ti následně ke službě přistupují tak, že si do svých mobilních zařízení nainstalují jednoduchou aplikaci, pomocí které vzájemně komunikují.

PTT komunikaceCo PTT komunikace přes datovou síť uživatelům nabízí

Základní funkce jsou skupinové a individuální hovory, možnost zasílat krátké textové zprávy a data jak jednotlivcům tak celým skupinám účastníků. Mezi další funkce patří zobrazení aktuální GPS pozice jednotlivých uživatelů sítě. Informace o stavu nouze, funkce vzdálený pracovník,  ležící muž, nebo geofencing. Záznam veškeré komunikace, nouzových stavů a GPS pozic. Uživatelé, kteří používají ke komunikaci radiostanice můžou využít možnost vzájemného propojení těchto dvou komunikačních kanálů. To je zabezpečí speciální hardware a kontrolní radiostanice.

PTT komunikace přes datovou síť vs. radiostanice

Jak již bylo řečeno PTT komunikace přes datovou síť využívá  veřejné sítě proto není nutné budovat nákladnou infrastrukturu. To jí však omezuje v tom, že není možné pokládat takovou komunikaci za kritickou. S provozem jsou spojeny i další náklady. Například na datový tarif pro koncová zařízení, nebo pravidelné platby za využívání aplikace. Tyto platby při použití radiostanic odpadají.

Máte otázky? Kontaktujte nás.