S firmou KOMS Mělník a. s. spolupracujeme již od roku 2006, kdy u nás provedla celkovou modernizaci analogové radiové sítě s výměnou všech základnových, vozidlových a ručních radiostanic, včetně vypracování žádostí na ČTÚ k provozování této radiové sítě. Na těchto radiostanicích nám dále k naší plné spokojenosti provádí opravy a servis. V roce 2013 jsme provedli ve spolupráci s firmou KOMS Mělník a. s. výměnu části naší analogové radiové sítě na digitální systém Mototrbo od výrobce Motorola. Tím jsme zahájili modernizaci a plynulý přechod celé naší radiové sítě na digitální. V již modernizovaných částech se nám výrazně zlepšilo pokrytí a kvalita signálu. Byl zcela eliminován šum a hovorové relace jsou nyní čisté a srozumitelné. Zařízení disponuje řadou nových praktických funkcí. Technologie je spolehlivá a změnu hodnotíme jako přínos pro naše provozní a výrobní části, ale zejména pro oblast spojenou s naší báňskou záchrannou službou.

Stanislav Kotlář

oddělení energetiky