Městská policie Bílina v roce 2011 provedla výměnu zastaralého analogového systému radiostanic. Nový digitální systém MotoTRBO, který pro MP Bílina realizovala firma KOMS Mělník a.s. plně splnil veškerá očekávání. Systém MotoTRBO strážníkům poskytuje nejen mnohem větší dosah signálu radiostanic, což je vzhledem k velké územní rozloze působnosti MP Bílina velmi důležitý faktor, ale umožňuje operačním pracovníkům MP mít okamžitý přehled o hlídkách. Radiostanice se v reálném čase zobrazují na mapovém podkladu, což operační pracovníci využijí zejména při vyslání nejbližších hlídek na místo, kde je vyžadována přítomnost strážníků. Tento pohyb lze také pro případ pozdější potřeby ukládat. Rovněž možnost záznamu relací je nespornou výhodou, zejména opět pro operační pracovníky, kteří si relaci mohou kdykoli přehrát a neztratí tak žádnou důležitou informaci, nehledě na skutečnost, že pokud se operační přeslechne, nemusí žádat o opakování relace jednotlivé strážníky. Nespornou výhodou je možnost využití více kanálů, kdy je umožněn hovor dvou stanic současně, aniž by se tyto vzájemně rušily.

Městská policie Bílina je se systémem MotoTRBO spokojena. Hlídky se nyní v terénu spojí i ze vzdálených či pro bývalý analogový systém problémových lokalit. Došlo k výraznému zkvalitnění zvukového výstupu. Byl oproti analogům výrazně omezen šum a relacím je více rozumět. Rovněž můžeme vyjádřit naprostou spokojenost s realizátorem digitalizace firmou KOMS Mělník a.s., jejíž pracovníci pod vedením Ing. Jaroslava Jandy na všechna úskalí, jenž jsme si „navymýšleli“, nalezli vždy efektivní řešení. S čistým svědomím můžeme jak systém, tak firmu Koms Mělník a.s. rozhodně doporučit.

František Krejčí
manažer prevence kriminality města Bíliny,
tiskový mluvčí městské policie

Městská policie Bílina
Želivského 50/1
418 01 Bílina
tel: 417 810 939