Na počátku roku 2012 byl na městské policii Chomutov spuštěn provoz digitální radiové sítě na systému Motorola MotoTrbo. Po dvouletém používání tohoto systému můžeme nyní konstatovat, že hlavními přínosy nového systému spočívají hlavně ve zlepšení pokrytí, kdy se již nevyskytují tzv. hluchá místa a hovory lze uskutečnit z každého hůře přístupného místa ve městě bez ztráty kvality. Hovorové relace jsou nyní čisté a srozumitelné bez jakýchkoli šumů a rušení. Díky tomuto jsou hovorové relace diskrétnější a strážníci nyní nemusejí na ulici relace hlasitě několikrát opakovat. Samotný digitální systém již nelze naladit na jiných přijímačích a relace odposlouchávat. Pro komunikaci jsme získali celkem 4 kanály a tak lze vést současně několik hovorů  v různých hovorových skupinách. Samotné ruční radiostanice jsou nyní vybavené GPS vysílačem, který přenáší data o pohybu hlídek v terénu a spolu s množstvím dalších signalizačních prvků systému MotoTrbo získává operační středisko nejen lepší přehled o pohybu hlídek, ale zároveň tyto prvky přispívají k vyšší bezpečnosti strážníků. Provoz celého systému se do dnešních dní obešel bez vážnějších poruch a baterie ručních vysílaček i po dvou letech každodenního používání stále drží svou kapacitu. Závěrem bych rád zmínila také to, že samotná realizace tohoto digitálního systémů proběhla bez problémů.

 

David Žažo

technicko-analytický pracovník

Městská policie Chomutov