S firmou KOMS Mělník a.s. spolupracuji již řadu let, kdy jsem jako ředitel Městské policie Štětí neustále řešil problémy konektivity mezi hlídkami strážníků v terénu, vozidly a operačním střediskem. V té tobě jsme více či méně úspěšně provozovali postupně několik systémů, ale ani jeden plně nesplňoval naše požadavky, tedy dosažitelnost a spolehlivost spojení, odolnost ručních radiostanic, výdrž akumulátoru, doplňky v podobě externích mikrofonů, systému dobíjení a v neposlední řadě také zabezpečení proti odposlouchávání relací.

V této době mě oslovil Jaroslav Janda, jednatel společnosti KOMS Mělník a.s. s nabídkou komplexního řešení radiového spojení prostřednictvím vybudování profesionální radiové sítě na bázi, v té době ještě analogových, radiostanic Motorola. I přes několikanásobně vyšší počáteční investici, než jsme dosud do systému investovali, jsem nakonec souhlasil a systém realizoval. Vzhledem k bezproblémovému provozu splňujícímu všechny požadavky na spojení se investice ukázala jako účelná.
Rozvoj digitálních technologií zaznamenala i Motorola, která začala vyrábět nové digitální radiové systémy, poskytující další možnosti využití, zejména v kombinaci se softwarem TRBOnet. I my jsme se tedy rozhodli k využití nových možností této technologie a přešli z analogového systému na digitální. Kromě kvalitního spojení prostřednictvím spolehlivých, odolných radiostanic vybavených GPS moduly, jsme získali možnost záznamů a zpětného přehrávání radiových relací, přehled o stavu radiostanic, dálkový odposlech radiostanice z operačního pracoviště, záznam polohy a pohybu jednotlivých radiostanic, vzájemnou selekci relací v rámci jedné radiové sítě, psaní textů, tísňové tlačítko v případě ohrožení strážníka, záznam relace v případě obsazení linky a její dodatečný poslech adresátem, atd.

Po převzetí vedení Městské policie Jesenice u Prahy, kde byla realizována pouze malá analogová radiová síť, nevyhovující novým potřebám rozšiřující se Městské policie, jsem po zkušenostech s profesionálním přístupem s firmou KOMS Mělník a.s. tuto jako jednu z několika možných dodavatelů znovu oslovil v poptávce realizace nové digitální radiové sítě pokrývající členitý terén Jesenice a smluvní obce Psáry. Výsledkem je plně funkční radiový systém propojený s komunikačním systémem našich dobrovolných hasičů SDH Osnice, se kterými úzce spolupracujeme jak při živelních pohromách, dopravních nehodách, tak zajišťování hromadných kulturních akcí.

Jiří Hykl, vedoucí Městské policie Jesenice