MP Jirkov používala dlouhou dobu analogové radiostanice. Rekonstrukci radiové sítě provedla na základě nabídky firmy KOMS Mělník a.s., která uvedla do provozu digitální systém Mototrbo. Ve srovnání s minulostí máme podstatně lepší pokrytí města a mnohem víc informací z terénu. Informace o poloze umožňují lepší a rychlejší řešení událostí. Radiostanice a ostatní příslušenství provozujeme již pátým rokem bez problémů a jsme s jeho funkcemi spokojeni.

Bc. Marta Bendová
Městská policie Jirkov

ředitelka
Vinařická 1425 „areál Horník“
431 11 Jirkov
Tel.: 474 654 179
bendova@jirkov.cz
www.jirkov.cz