Zlepšila se radiová komunikace obecně, odstranily se obtíže se vstupem cizích subjektů do radiové komunikace.

Zavedením GPS se zvýšila kontrola strážníků, což se tyká nejenom dohledu, ale hlavně bezpečnosti a při pohledu na mapu muže operační okamžitě reagovat výběrem nejbližší hlídky.

Vedlejším přínosem je zrychlení hledaní adres místa zásahu. Velkou výhodou digitálního provozu je úspora napájení jak ve vozidlech tak i u ručních stanic, což se projevuje delší dobou provozu.

Možnost obsluhy radiové sítě pomoci výpočetní techniky a využití většího počtu obsluhujících bez potřeby nákupu dalších radiostanic.

Dalším přínosem je možnost okamžitého přehrávání záznamu hovoru s přesnou identifikací.

Neodmyslitelnou součástí je možnost prohlížení historie pohybu a aktivity, bez které si dnešní práci MP nelze představit.

 

Luboš Vydra zástupce ředitele

pro výkon služby