V roce 2009 došlo z našeho pohledu k radikální změně v systému používání, vlastně využívání radiového spojení. Původní analogové radiostanice nám již nebyly schopny zajistit naše vzrůstající požadavky na spojení, přenos dat a bezpečnost. Z tohoto důvodu došlo k výměně analogového systému za digitální MOTOTRBO. Tímto krokem se nám podařilo jednak zajistit bezpečný radiový provoz, který díky měnícímu se zabezpečení znesnadňuje nežádoucí odposlech radiového provozu. Velkou výhodou jsou zabudované GPS moduly v ručních i vozidlových radiostanicích, které umožňují v případě přijetí oznámení nasazení nebližší hlídky a tím zkrácení doby pro zásah. Systém MOTOTRBO umožňuje v rámci GPS modulů, vybavení radiostanic tlačítkem emergency, které v případě potíží strážník stiskne a přivolá si pomoc i bez toho, aby uvedl svou polohu. Jeho poloha se zobrazí na mapě a může dojít k vyslání případné pomoci.

Od samého začátku, kdy došlo k výměně analogového systému za digitální MOTORBO jsme nemuseli řešit žádné problémy. Systém pracuje spolehlivě a v současnosti je využíván při vysílání motorizovaných hlídek k zásahům s defibrilátorem.

Petrák Jiří
ředitel Městské policie Krupka