Digitální systém Mototrbo

Přechod na digitální provoz se nám jevil z počátku částečným zhoršením pokrytí signálu. Vhodným zvolením retranslační stanice se však zase naopak dosah signálu velmi zlepšil a splňuje naši představu o pokrytí zájmových lokalit. Využíváme služby systému jako identifikace, adresné a individuální volání v síti, propojení s aplikací pro zpracování a přenos dat jako jsou lokalizace radiostanic. Dokonce nám systém pomohl nalézt ztracenou radiostanici se zabudovaným GPS modulem, který má svůj neocenitelný význam a radiostanice bychom bez tohoto modulu ani nechtěli. Protože máme starší model bez Bluetooth, ocenili bychom verzi s již vestavěným BT modulem pro komunikaci s náhlavní soupravou.

GPS modul také využíváme u vozidlových radiostanic a slouží nám k plné spokojenosti včetně dostupného archivu historie poloh. Vizualizace dat o poloze, které stanice posílají napomáhá operačnímu k zaslání nejbližší hlídky do místa nahlášené události, čímž se zkracuje doba potřebná k rychlého zásahu. Nezřídka se nám díky tomu stává, že jsou strážníci na místě události jako první složka, což je důležité při ochraně života, zdraví a majetku.

V poslední řadě oceňujeme systém tísňového volání, který chrání samotné strážníky při výkonu služby, což jsme měli možnost si v praxi sami ověřit v situaci, která si vyžadovala okamžitou rychlou reakci.

Pavel Frk, technik MP Litoměřice