„Městská policie Olomouc dlouhodobě spolupracuje s firmou KOMS Mělník a.s., která u nás provádí dodávky nových digitálních radiostanic MOTOROLA a aplikaci Trbonet, a to ručních, či vozidlových. Současně provádí záruční i pozáruční servis v dohodnutých termínech a v požadované kvalitě. Uvedené radiostanice i dodavatelskou firmu jsem si vybrali na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností z řady měst a obcí, které v rámci činností městských a obecních policií využívají tuto ověřenou a spolehlivou technologii při práci v terénu. V návaznosti na novinky v radiokomunikaci jsou nám zástupci firmy KOMS a.s. průběžně umožněny zkušební provozy moderních technologií s cílem zajistit provozní efektivitu a  posílení akceschopnosti   při výkonu oprávnění strážníků“.

Mgr. Pavel Skalický
ředitel