Radiovou síť využívá MP Slaný již od roku 1995. V roce 2010 byla převedena do digitální podoby systémem Motorbo, SW Trbonet. Zařízení bylo dodáno firmou Koms a. s. Mělník
Zařízení je pravidelně revidováno a běží bez výpadků. Dodávka servisních služeb nemá prodlevy a technik se vždy snaží vyhovět potřebám MP. Propojením RDS s aktivním GPS monitoringem má operační okamžitý přehled o pohybu všech hlídek, což zvyšuje bezpečnost a usnadňuje koordinaci hlídek při řešení přijatých oznámení. Digitalizací radiové sítě byla zajištěna ochrana předávaných dat proti zneužití odposlechu.

Zdeněk Kutil
Hlavní operátor radiostanic MP Slaný