Na Městskou policii Sokolov jsem nastoupil do pozice velitele v roce 2009. Technické zajištění městské policie bylo na velmi nízké úrovni včetně rádio-provozu. Strážníci používali zastaralé analogové radiostanice, se kterými bylo obtížné udržovat nepřetržité spojení s jednotlivými hlídkami. Nebylo možné uchovávat záznam hlasových zpráv pro následné řešení stížností a provozních nejasností. Pro zajištění profesionálních chodu městské policie, bylo nutné v co nejkratší době zajistit mimo jiné i spolehlivé, funkční a technologicky vyspělé zařízení, jehož prostřednictvím by bylo možné nepřetržitě a na požadované úrovni řídit výkon služby hlídek v terénu při běžných i mimořádných situacích. Po dlouhém výběru bylo rozhodnuto, že bude zakoupena technologie Mototrbo s digitálními radiostanicemi Motorola a obslužným systémem Trbonet. Zařízení je používáno v Sokolově od roku 2010 i s GPS moduly pro monitoring všech hlídek v terénu. V roce 2013 byl systém rozšířen o vyšší SW aplikaci Enterprise. Zařízení splnilo naše požadavky a očekávání. Komunikační systém je stěžejní technologií pro organizování a řízení výkonu služby. Je možné nepřetržitě sledovat pohyb hlídek v terénu, popřípadě jej vyhledat zpětně. GPS moduly jsou umístěné jak radiostanicích ve vozidlech, tak i v radiostanicích určených pro pěší hlídky. Systém zaznamenává veškerou komunikaci prostřednictvím radiostanic, kterou lze následně se záznamu přehrávat. Systém je používán ve 25 ti tisícovém městě, kde není zásadní problém s pokrytím. Problém nastává pouze při užití ručních radiostanic v zastavěné části města. Problém je řešitelný zakoupením zesilovače, který by mohl být umístěn v prostoru „problémového sídliště“. Jsem přesvědčen, že nákup technologie Mototrbo byl krok správným směrem.

Mgr. Petr Kubis
velitel městské policie

Městská policie Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01
Tel.: +420 359 808 156, +420 725 592 716
petr.kubis@mp-sokolov.cz • www.bezpecnemesto.info