MP Ústí nad Labem provozovala analogovou trunkovou síť od firmy MOTOROLA. Letos byl zprovozněn nový moderní komunikační systém MOTOTRBO, který je digitální. Součástí systému je i aplikační server Trbonet, který zajišťuje přístup do komunikační sítě přes počítačovou síť, bez základnových radiostanic formou klientských počítačů.

Nová technologie nám umožnila téměř úplné pokrytí města, což je věc, která nikdy nebyla uspokojivě vyřešena. Každá hlídka se tak může z ruční radiostanice dovolat i z místa, kde to dříve nebylo možné, nebo v lepším případě bylo volání přerušované.

Využíváme různé typy volání podle naší potřeby a máme k dispozici informace o poloze jednotlivých radiostanic, což zvyšuje bezpečnost našich strážníků. Všechny hovory, události a informace o poloze jsou zaznamenávány, takže se k nim v případě potřeby můžeme kdykoliv vrátit.

Systém nám nabízí i další bezpečnostní funkce, které zvyšují efektivitu a účinnost zásahu.

Kapacita systému byla navržena pro potřeby městské policie, takže současně mohou probíhat 4 hovory najednou a zároveň jsou odesílána požadovaná data. V případě potřeby je také možné zajistit v rámci systému i nezávislý komunikační okruh pro bezpečnostní radu města.

Všechny hovory mají vysoký stupeň utajení a je téměř nemožné je odposlouchávat.

 

Systém byl instalován firmou KOMS Mělník, která využila nejnovější digitální technologie. Její přístup a odbornost nám umožnil bezproblémovou realizaci a přechod k digitálnímu systému.

 

Ivan Vyskočil

Vrchní operátor RDST

Vedoucí odd. MTZ

Městská policie Ústí nad Labem