Společnost KOMS Mělník a.s. je dlouholetým a spolehlivým partnerem Městské policie Žatec. Díky společnosti KOMS Mělník a.s. Městská policie Žatec hladce realizovala modernizaci radiového provozu, která spočívala v kompletním přechodu na digitální systém, který umožnil celoplošné a kvalitnější pokrytí radiovým signálem. Zmodernizovaný systém umožňuje pomocí lokátorů GPS sledovat pohyb jednotlivých hlídek v terénu na mapovém podkladu, eliminoval možnosti odposlechu radiového provozu městské policie třetími stranami a umožnil v praxi užívat další praktické funkce radiostanic Motorola a technologie Mototrbo.

Součástí přechodu na digitální radiový provoz bylo i zajištění zálohování kompletního radiového provozu a samozřejmě telefonních linek včetně tísňové linky 156, což umožňuje zkvalitnit práci strážníků ve vztahu k veřejnosti.

Po celou dobu spolupráce se společností KOMS Mělník a.s. se při řešení každého problému, či žádosti o radu, setkáváme s profesionálním a vstřícným přístupem, kterého si vážíme.

Miroslav Solar

ředitel MP Žatec