V roce 2014 jsme po diskuzích s firmami a institucemi nahradili starou analogovou síť novým digitálním systémem od firmy Motorola. Šlo o rozhodnutí na základě informace o postupném zastavení výroby analogových radiostanic.

Diskuze a výběrové řízení trvali cca jeden rok, než jsme přistoupili k rekonstrukci sítě. Vítězem výběrového řízení byla firma KOMS, která byla jednou ze dvou firem, které prováděli servis stanic a zařízení analogové sítě.

Důvodem výběru byla tedy hlavně dlouhodobá dobrá spolupráce a samozřejmě lokalita, město Mělnik je cca 16 km od sídla firmy a rychlost opravy v případě poruchy je pro firmu důležitá.

Rekonstrukcí jsme zajistili kvalitní pokrytí po celém areálu a jednotnou správu dat a událostí díky aplikaci Trbonet. Ta umožňuje nejen on-line komunikaci, ale i zpětný pohled do historie včetně záznamu hovorů. Trunkový systém Mototrbo zvýšil kapacitu sítě, rychlost komunikace a také zlepšil kvalitu hovorů a to dost podstatně, v poměru se starším analogovým systémem.

Servis a dohled zajišťuje firma KOMS Mělník a.s., která byla dodavatelem a celý systém uvedla do provozu.

S přístupem firmy KOMS jsme stále spokojeni maximálně spokojeni, jak z pohledu odborných znalostí tak zejména  s jejich flexibilitou, jsou schopni reagovat a zasahovat téměř okamžitě.

Systém jsme začínali používat se 40 kusy stanic Motorola, v současné době máme stanic cca 70 ks a systém se stále postupně rozšiřuje, podle požadavků provozu  (v minulosti, kvůli ne příliš kvalitnímu přijmu analogové sítě, došlo na některých provozech ke zrušení radiových stanic, teď se situace vrací zpět).

 

Petr Cerny

Automation Manager

Mondi Steti