S firmou KOMS Mělník a.s. spolupracujeme od roku 2010, kdy jsme zahájili rekonstrukci naší analogové rádiové sítě s postupným přechodem na digitální provoz,  systém MOTOTRBO od výrobce Motorola. Modernizace rádiové sítě s přechodem na digitální provoz výrazně zlepšila nejen možnosti komunikace v oblasti, kde naše záchranná služba působí, ale i využití dalších funkcí, které tato moderní technologie umožňuje. Kladně hodnotím solidní, profesionální přístup firmy KOMS jak při návrhu možností  řešení modernizace naší rádiové sítě, tak při samotné realizaci rekonstrukce. S firmou KOMS nadále spolupracujeme na neustálém zdokonalování, údržbě a servisu naší rádiové sítě. Jak vedení této firmy, tak její zaměstnanci nám vždy plně vycházejí vstříc v našich požadavcích.

Ing. Josef Staníček

referent oddělení  IT, komunikační a zdravotnické techniky