Hromadné odesílání SMS zpráv je využíváno městy pro informování občanů. Textové SMS zprávy informují o situaci ve městě, haváriích městských sítí, ale i o kulturním programu a trávení volného času.

Tímto způsobem může nyní komunikovat i uživatel aplikace TRBOnet.

Způsob jak tuto komunikaci využít je velice jednoduchý. Nejnovější verzí aplikace TRBOnet 5.1 je plně podporován GSM modem Cinterion GSM modemBGS2T-232. GSM modem se pomocí sériového kabelu RS232 připojí k počítači, na kterém je nainstalován TRBOnet server a do modemu se vloží SIM karta. Je možné zvolit SIM kartu se zcela novým telefonním číslem, nebo je možné využít možnosti vydání duplicitní SIM karty a používat stejné telefonní číslo jako například na služebním telefonu. V aplikaci je poté modem používán pro odesílání krátkých textových zpráv SMS.

Podle podrobnosti databáze odběratelů informací můžou být zasílané informace konkretizovány.

 Zprávy je možno odesílat příjemcům, kteří bydlí například v konkrétní městské části, nebo jsou například zaměstnanci společnosti. Zprávy jsou odesílané jednotlivě nebo je možno využít hromadné odesílání vybraným příjemcům.Zasílané zprávy můžou mít různý obsah. Je to třeba oznámení o blokovém čištění ulic, mimořádná situace ve městě ať již bezpečnostní nebo ekologická.

Použití GSM modemu s aplikací TRBOnet přináší také zvýšení komfortu.

Operátor nemusí složitě spát textové SMS zprávy na mobilním telefonu, ale může jí jednoduše napsat na klávesnici počítače. Aplikace mimo jiné umožňuje odesílat připravené zprávy ze seznamu. Textové zprávy jsou také přijímány a operátor tedy může ihned reagovat a odpovědět, nebo informaci předat dál. Veškerá komunikace, která je přes modem vedena je v aplikaci zaznamenána a uchována.

GSM modem není určen a aplikaci TRBOnet pro hlasovou komunikaci a je možno modem použít pouze pro odesílání SMS zpráv. V případě že by uživatel měl potřebu z aplikace TRBOnet hlasově komunikovat v telefonní síti musí jí rozšířit o modul pro telefonii.

 

Textové SMS zprávy