Spojte se se svými kolegy i v situacích, kdy není vhodné mluvit.

 

  • MOTOTRBO má zabudovanou službu textových zpráv, která může být ještě dále rozšířena.
  • Použitím této služby mohou uživatelé vytvářet, posílat, přijímat, ukládat a zobrazovat textové zprávy od ostatních uživatelů, od jednotlivce nebo skupiny. Zprávy mohou být volitelné s prediktivním zadáváním textu, nebo je k dispozici 1 až 10 naprogramovaných “rychlých zpráv”.
  • Radiostanice bez displeje může posílat pouze rychlé zprávy pomocí programovatelných tlačítek. Radiostanice s displejem mohou odesílat a přijímat všechny textové zprávy a je možné uložit až 30 přijatých a odeslaných textových zpráv.
  • Pomocí nastavení v programovacím SW umožňují radiostanice přenos zpráv s délkou až 280 znaků.
  • Textové zprávy využívá i SW TRBOnet, který umožňuje novou funkci pro uživatele radiového systému MOTOTRBO – Job Ticketing.
    Dispečer vytvoří nový úkol na základě existující nabídky přímo ve svém PC pomocí modulu TRBOnet Job Ticketing a zadá ho k provedení. Pracovník, který obdrží úkol, může jednoduše přijmout nebo odmítnout přidělený úkol pomocí standardní nabídky, čímž se dispečerovy rovnou přenese informace o aktuálním stavu plnění. Pokud je úkol odmítnut, dispečer ho může přidělit jinému pracovníkovi. Je-li úkol přijat, pracovník musí následně potvrdit provedení úkolu v daném termínu. Aplikace TRBOnet sleduje stav všech úkolů v reálném čase a oznamuje dispečerovi, jestli úkol nebyl v daném termínu splněn. Budete také vždy vědět, kdo pracuje a jak dlouho mu trvá splnění přijatého úkoly. Pracovníci ocení snadné ovládání při plnění svých úkolů formou potvrzení jediným tlačítkem, zatímco management dostane velmi přesný a uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení pracovních procesů.

Textové zprávy v radiostanicích MOTOTRBOtextové zprávy

Ukázka přijímání textové zprávy u radiostanice DP4600