Tísňové volání

Tísňové volání v radiovém provozu se po příchodu digitálních radiostanic začalo rozvíjet a nyní již nabízí velké množství uživatelských nastavení.

Obecné informace o „Tísňovém volání“

Uživatel radiostanice, který se nachází v tísní a z jakéhokoliv důvodu nemá možnost zavolat si o pomoc klasickým způsobem, má možnost použít na radiostanici tlačítko, které po stisknutí odvysílá na předem definovanou radiostanici (např.: dispečerskou) akustický a vizuální alarm.

Dispečerovy se okamžitě na displeji radiostanice zobrazí název radiostanice, která odvysílala tísňové volání.

Pokud má dispečer k dispozici software připojený k radiové síti, například TRBOnet, alarmová indikace se v něm zobrazí a software zaznamená o tísňovém volání veškeré údaje (čas, ID radiostanice, polohu).

Druhy „Tísňového volání“ 

Tlačítko nouze

Na vozidlové radiostanici DM4601e lze přiřadit funkci „Tlačítko nouze“ na jedno z programovatelných tlačítek

 

  • Běžný   

Radiostanice odešle alarm, jehož odeslání je akusticky signalizováno pro kontrolu odeslání. Tím uživatel radiostanice, který je v nouzi pozná, že byl signál odeslán.

  • Tichý  bez příjmu   

 Radiostanice odešle alarm bez akustického potvrzení signálu. Tohoto lze použít v nouzových situacích, kdy není žádoucí, aby okolí uživatele v nouzi poznalo, že byl signál odeslán. Radiostanice po odeslání signálu ignoruje veškerý provoz na kanálu a nepřijímá.

Příkladem může být napadení uživatele. Ten nechce útočníka upozornit na odeslaný signál, aby nezvýšil jeho agresivitu. 

  • Tichý s příjmem

Radiostanice odešle alarm bez akustického signálu. Je však povolen příjem na kanálu a uživatel tak může být informován o tom, že byl signál přijat a jsou činěna opatření.

Režimy „Tísňového volání“

Tlačítko nouze

Oranžové tlačítko nouze na modelu DP4601e

  • Bez následného vysílání 

Radiostanice odešle alarm po potvrzení jeho příjmu se tísňový režim ukončí.

  • S následným vysíláním 

Radiostanice odešle alarm a následně je možnost přes PTT odvysílat hlasovou zprávu.

  • S automatickým vysíláním

Radiostanice odešle tísňové volání a následně automaticky začne vysílat po nastavitelnou dobu, po uplynutí doby určené pro vysílání se automaticky radiostanice přepne a přijímá. Doba, po kterou radiostanice přijímá lze také nastavit. Tyto cykly se stále opakují. Počet opakování cyklů je také nastavitelný.

Zraněnému uživateli se podaří stisknout tlačítko nouze. Radiostanice odvysílá signál a zraněný může bez nutnosti použít PTT tlačítko hovořit s dispečerem. Takto může postižený navádět záchranáře na místo kde se nachází.

Další funkce „Tísňového volání“

  • TX Interrupt

Radiostanice odešle alarm, který přeruší veškerý radiový provoz, bez vyčkání na volný kanál.

  • Hledání uživatele v nouzi

Radiostanice odešle alarm a současně akusticky signalizuje vlastní polohu.

Uživatel radiostanice ztratí orientaci v terénu. Stisknutím tlačítka nouze odešle radiostanice signál a následně začne vyzvánět. Tím upozorňuje na svou polohu a umožňuje ztraceného uživatele najít.

  • Možnost vypnutí

Radiostanici lze nastavit tak aby jí nebylo při tísňovém volání možné vypnout.

Jednotlivé Druhy, Režimy a Další funkce jsou navzájem kombinovatelné.

Režimu tísňového volání využívá funkce Man Down, která hlídá polohu radiostanice a v případě, že je radiostanice v nepřirozené poloze, nepohybuje se, nebo kombinace uvedeného, spustí řetězec opatření. Posledním krokem je spuštění „Tísňového volání“.