Partner společnosti Motorola Solutions firma Servicom působící na trhu ve Spojeném království, uvedla do provozu komunikační systém založený na architektuře Mototrbo Capacity Max.

Systém je v provozu na jednom z nejdůležitějších dopravních uzlů ve Spojeném království. Na letišti Gatwick v jižní Anglii.

Zavedení nového systému umožňuje komunikaci až 1300 uživatelům v prostoru letiště i v blízkém okolí.

Pozemní personál, bezpečnostní personál a týmy údržby již využívají výhod nového systému. Ten je navržen pro další inovace a expanzi, se kterou se na letišti počítá.

Kromě spolehlivé a bezpečné hlasové komunikace personálu letiště Gatwick mohou využívat i další výhody systému Capacity Max, který nabízí vysoký datový výkon pro další aplikace.

Patří mezi ně dispečerská aplikace TRBOnet PLUS, která umožňuje vedení hlasové komunikace, nahrávání komunikace, mapování a protokolování událostí přímo ve velínu.

Vhledem k tomu že byl zájmový prostor letiště vybaven prostředky pro navigaci uvnitř budov iBeacon, má velicí pracovník přehled o momentální poloze všech pracovníků.

To je výhoda například při řešení bezpečnostních incidentů. Nyní je možné na místo vyslat nejbližší zaměstnance což šetří drahocenný čas při řešení těchto incidentů.

Capacity max

Capacity Max na letišti Gatwick

 

Ostatní vestavěné funkce zahrnují nastavení pro osamělé pracovníky, geo-oplocení pro vytvoření zakázaných prostor. Funkce Guard Tour umožnila zautomatizovat proces pochůzek a kontrol. To všechno přináší vyšší standard bezpečnosti a ochrany na letišti.

Jako koncové zařízení byly zvoleny radiostanice řady DP/DM4xx1E. Vzhledem k tomu, že jsou tyto  radiostanice vybaveny krom jiného i WiFi modulem, je možné provádět jejich aktualizace s menším zatížením radiové sítě.

Co k novince řekli zástupci zákazníka a dodavatele:

“Vybrali jsme si systém společnosti Motorola Solutions MOTOTRBO Capacity Max  nejen pro to, jak je pružný a tím i bezpečnější, ale z také z důvodu flexibility, kterou nám nyní i do budoucna nabízí”. Řekl Simon Telling, IT projektový manažer na letišti Gatwick .

“Prožili jsme výrazný růst v posledním desetiletí a nyní se přiblížila hranice našeho předchozího analogového systému. Migrace na digitální komunikaci zdvojnásobí naši kapacitu a přinese nové možnosti, které nám pomohou zlepšit efektivitu a bezpečnost zaměstnanců, obchodních partnerů a cestujících v celém letišti.

Vivienne Francis, viceprezident EMEA prodejní kanál a operace na Motorola Solutions, řekla:

“Bylo mi velkým potěšením spolupracovat s našimi partnery ze Servicom na této další generaci řešení pro londýnské letiště Gatwick. Díky našemu silnému partnerství a zaměření na požadavky zákazníků, představujeme obchodní technologii, nejlepší ve své třídě, která bude podporovat účinnost a bezpečnost na letišti nyní a po mnoho příštích let. “Díky nastavení nového zařízení, které jim umožní pracovat jak na analogové síti tak v novém kapacity Max systému, bude migrace probíhat prostřednictvím postupného nahrazování s minimálním dopadem na pracovní postupy, což je další důležitou výhodou na takto  rušném letišti “.

Vybudování takto velké radiové sítě je velice náročné. Je proto nutné najít pro její vybudování dobrého a spolehlivého partnera, který má dlouhodobé zkušenosti. Je také vidět, jak důležité je, aby firma, která navrhla novou radiovou síť pro potřeby letiště byla seznámena detailně s potřebou svého zákazníka. Tím že  firma Servicom dlouhodobě spolupracuje se svým zákazníkem, bylo jednodušší nabídnout to nejvhodnější řešení.