Výpisy a statistiky v aplikaci Trbonet

Výpisy a statistiky jsou zprávy, které zřizovatel požaduje od městské policie. Jejich zpracování je náročné na čas a na sběr vstupních informací.

Platným pomocníkem při zpracovávání těchto úkolů je aplikace Trbonet. Tuto aplikaci městské policie využívají pro vedení radiové komunikace a pro sledování pohybu radiostanic. Tím, že aplikace veškerá data o provozu a polohách ukládá do paměti, je možné tyto data později využít právě pro vytváření reportů a statistik. Využíváním funkcí jako je například přidělování radiostanic, nebo přesnějšímu záznamu GPS poloh s využitím funkce Store and Forward lze získat podrobnější informace, které bude aplikace při vytváření reportů zpracovávat.

Příklad vytvoření výpisu:

Zřizovatel požaduje výpis pohybu hlídek městské policie v určité oblasti za určité období.

Uživatel aplikace Trbonet, nejdříve na mapě města označí požadovaný sledovaný prostor, který může být vytyčen ulicemi, nebo může být vyznačena trasa ulicemi, nazve jej a uloží. Na mapě města je takový prostor vyznačen jinou barvou. Těchto prostorů může být vytvořeno několik a vzájemně je možné je rozlišit barevně.

Následně pomocí funkce reporty vytvoří zprávu, která bude obsahovat informace o pohybu radiostanic v zájmovém prostoru v požadovaném časovém úseku.

Vygenerovaný výpis uloží ve formátu XML, se kterým může dále pracovat.

Využíváním možnosti vytvářet reporty a statistiky v aplikaci Trbonet ušetří uživateli mnoho drahocenného času, který může využít jinde.

 

TRBOnet  podporuje následující typy přehledů:

• Dotazy – zprávy za vybrané časové období s informacemi o záznamu zvuku a zpráv pro období zobrazené jako protokol událostí (netištěný formát).
• Společné přehledy – přehledy pro vybrané časové období s informacemi o zprávách, stavech radiostanic, uživatelských zprávách a poznámkách, údaje o přidělení radiostanice, příjem úkolů a dokončené trasy pochůzek v tištěném formátu.
• Přehledy indoor lokace – zprávy za vybrané časové období pro detaily pohybu uvnitř budov v tištěném formátu.
• Přehledy GPS – zprávy za vybrané časové období s informacemi o umístění a rychlosti radiostanic v tištěném formátu.
• Export dat – přehled pro vybrané časové období s informacemi o rozšířených poznámkách generovaných ve formátu aplikace Excel nebo XML.

 

Chcete-li více informací:

zavolejte      605 141 862

napište         koms@koms.cz

Video