TRBONET ENTERPRISE

 

  trbonet_ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

TRBOnet je profesionální aplikace speciálně vyvinutá pro dispečerská centra, která monitorují datové zprávy a komunikaci účastníků. Umožňuje rychlou a efektivní odezvu v kritických situacích a lze ho využít pro síťové propojení více PC pouhým stiskem tlačítka u dispečera.

Co pro vás TRBOnet může udělat?

TRBOnet Vám umožní monitorovat audio, data, a lokaci jednotlivých pracovníků, poskytuje správu záznamů a historii událostí, ke kterým došlo.

TRBOnet využívá možnosti digitálního standartu DMR a protokolu IP využitého v radiostanicích MOTOTRBO™ Motorola. Zároveň TRBOnet rozšiřuje možnosti platformy radiostanic MOTOTRBO™ zejména, pokud se jedná o zvýšení kapacity spojení a možnost souběžného provozu dat a hovorů v jednom okamžiku.

Softwarové řešení TRBOnet je vytvořeno pro různé organizace a firmy, jako jsou organizace pro veřejnou bezpečnost, dopravní služby, komunální služby, pohotovostní služby, peněžní služby, kde kromě běžných hovorových cest je potřeba mít pod kontrolou pohyb jednotek a jejich správu, posílání textových zpráv a další funkce (například tlačítko „SOS“) v rámci digitálního přenosu dat.

 trbonet_ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak TRBOnet funguje?

Hlavní výhodou řešení TRBOnet je integrita dat a spolehlivost. V systému není žádný ‛hlavní řídící mechanismus‛, a v případě selhání jedné komponenty systému TRBOnet, bude zbytek systému fungovat dále.

Současná realizace technologií TRBOnet a MOTOTRBO ™ značně zvyšuje účinnost výrobních a obchodních procesů díky přidělení nových radiokomunikačních služeb a snížení nákladů na správu rádiových sítí.

Základem systému je RadioServer, což je software instalovaný na počítač, ke kterému je připojena radiostanice nebo převaděč MOTOTRBO.

Při zapnutí radiostanice je odeslán požadavek na přihlášení do systému a následně je uživatel zaregistrován. Pro registrované stanice je k dispozici kompletní rozsah funkcí, počínaje individuálním voláním a skupinovým voláním, posíláním textových zpráv, využíváním telemetrie, GPS sledováním, nahráváním konverzace atd.

V databázi RadioServeru jsou uloženy veškeré informace o všech uživatelských radiostanicích.

trbonet_ (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace v systému Trbonet

 

Hlas

Dispečer má možnost zavolat jakémukoliv uživateli dostupnému v systému TRBOnet ze svého stanoviště. Zároveň si může zvolit i typ hovoru:

 • Privátní volání
 • Skupinový hovor
 • Volání všem

Funkce Interkomu nabízí dispečerům možnost komunikovat odděleně od rádiové sítě, pro její menší zatěžování.

 

Text

Dispečeři obdrží veškeré textové zprávy a mohou odesílat zprávy specifickým uživatelům nebo hovorovým skupinám. Dispečerský systém umožňuje přeposlání obdržených zpráv na přednastavenou emailovou adresu.

 

Oprávnění

Můžete nastavit různé úrovně přístupu pro jednotlivé dispečery. Například můžete určit dispečera pro určitou skupinu radiostanic a informace z ostatních radiostanic pro něj budou nedostupné. Oprávnění pro přidávání, úpravu nebo odebrání radiostanic v dispečerském systému nebo také pro změnu kanálů RadioServeru, mohou být také omezeny.

trbonet_ (5)

 

 

 

 

 

 

 

GPS informace

TRBOnet využívá integrovaný GPS přijímač radiostanic MOTOTRBO a digitálních map pro monitorování pohybu mobilních radiostanic a jejich správu. Dispečer má k dispozici on-line informace o aktuální poloze policejního auta, sanitky nebo auta převážejícího cenné položky nebo nebezpečné věcí na digitální mapě a v případě potřeby může komunikovat s mobilní radiostanicí, nebo uživateli zasílat různá data v digitálním formátu.

Dispečeři mohou sledovat pohyb uživatelských radiostanic v různých typech map a nastavit sledovací mód.

Funkce GeoFencing zahrnuje kontrolu pohybu radiostanic v určené oblasti. TRBOnet Enterprise umožňuje nastavit uživatelům oblasti, ve kterých se mají pohybovat a kontrolovat například jejich opuštění. Což může být užitečné pro uzavřené oblasti, nebo oblasti s omezeným přístupem. Jak dispečer, tak uživatel obdrží zprávu v případě, že uživatel opustí povolenou oblast a událost o opuštění oblasti je zaznamenána v dispečerském systému.

 

TRBOnet™ – funkce a vlastnosti

 

 1. Hlasová komunikace

Dispečer má k dispozici všechny druhy volání – individuální, skupinové a volání všem. Komunikační technologie VoIP nabízí možnost přenášet audio pomocí protokolu IP po jakékoliv síti. Tak se může vzdálený dispečer připojit přes sít IP odkudkoliv na světě a komunikovat s uživateli radiostanic kdekoliv.

 1. Záznam hlasu

TRBOnet poskytuje záznam veškeré komunikace mezi dispečerem a uživateli radiostanic, včetně privátních hovorů a textových zpráv mezi uživateli. Konverzace jsou uloženy jako audio soubory na HDD a jsou zaznamenány v protokolu událostí, společně s datem a délkou hovoru. Jednotlivé konverzace je také možno v systému TRBOnet přehrávat.

 1. Emergency – tísňové volání

Tísňové volání je aktivováno pomocí tlačítka (většinou oranžové tlačítko) na radiostanicích Motorola. Když uživatel stiskne tísňové tlačítko, aktivuje se režim alarmu a dispečer ihned obdrží zprávu o alarmu. Veškerá komunikace z této stanice se začne odposlouchávat a systém začne radiostanici monitorovat. Systém také spustí režim alarmu v jedné z následujících situací:

 • Lone Worker Policy (neohlášení se osamělého pracovníka)
 • Geofencing Policy (opuštění povolené oblasti)
 • Speed Policy (překročení rychlosti)
 1. TX Passive

Funkce TX Passive umožňuje pozdržet vysílání v případě, že je komunikační linka obsazena. Dispečer nahraje zprávu a zařadí ji do fronty. TRBOnet RadioServer přenese zprávu v okamžiku kdy, bude komunikační linka opět volná.

 1. GPS pozice

Integrovaná GPS v radiostanicích MOTOTRBO umožňuje zobrazovat pozici a trasu uživatelů na mapě. Jsou podporovány vektorové a rastrové mapy (např. Google Earth, MapPoint, MapLib, atd…).

 1. Lokalizace uvnitř objektů – InDoor

TRBOnet™ InDoor je hardwarový a softwarový systém umožňující lokalizovat radiostanici uvnitř objektů, kde je klasická navigace GPS nedostupná.

 1. Sledování oblastí a rychlostí (Geofencing, Speed Control)

Sledování oblastí umožňuje dispečerovi spravovat a limitovat pohyb uživatelů. Dispečer může přidat do mapy oblasti pro povolený pohyb uživatelů a vytvářet pravidla pro vstup a opuštění oblastí. Pokud například uživatel opustí povolenou oblast, systém mu zašle zprávu a dispečerovi se zobrazí upozornění, že uživatel opustil stanovenou oblast. To samé platí i pro monitorování rychlosti, v tomto případě se událost vytvoří, například pokud uživatel radiostanice překročí povolenou rychlost.

 1. Textové zprávy (Předdefinované zprávy, naplánované zprávy, pasivní odesílání)

Jak dispečeři, tak uživatelé radiostanic mohou posílat textové zprávy. Předdefinované textové zprávy umožňují zasílat zprávy uložené v paměti radiostanice. Funkce plánovaných textových zpráv umožňuje zasílat zprávy v určitém intervalu, nebo v čase stanoveném dispečerem. Funkce pasivního odesílání zpráv se použije v okamžiku kdy je radiostanice offline. Pokud se odeslala zpráva, bude doručena, jakmile se radiostanice opět zapne.

 1. Mobilní klient pro operační systém Android

V případě že disponujete tabletem nebo mobilním telefonem s OS Android verze 4.1 nebo vyšším, můžete v terénu získat rychlý a aktuální přehled o dění v rádiové síti (např. poloha pracovníků, kontrola zapnutých radiostanic). Zároveň můžete komunikovat s radiostanicemi ať už textovou nebo hlasovou cestou.

 1. Telemetrie

TRBOnet používá data z telemetrických senzorů a tlačítek radiostanice. Pokud uživatel stiskne tlačítko na radiostanici, dispečer obdrží datovou zprávu. Dispečer také může nastavit parametry telemetrických dat.

 1. Osamělý pracovník (Lone Worker)

Funkce Lone Worker umožňuje dispečerovi nastavit interval, během kterého se očekává komunikace s uživatelskou radiostanicí. Například pokud se pracovník neozve 15 minut, přijde mu zpráva a dispečerovi se zobrazí varování, že se pracovník neozval.

 1. Uživatelská aktivita (User Activity)

Funkce User Activity umožňuje dispečerovi vytvářet seznamy uživatelů na základě jejich aktivity. Například, pokud uživatel zašle zprávu „výjezd“ nebo stiskne tlačítko telemetrie, přiřadí se uživatel do seznamu „výjezd“ v konzoli dispečera. Dispečer může uživatele přiřadit do seznamů manuálně.

 1. Opožděná deaktivace rádia (Stun Kill Passive)

Pokud se dispečer rozhodne deaktivovat radiostanici (například odcizenou), která již není přihlášená do systému (vypnutá nebo mimo dosah signálu), TRBOnet může pozdržet příkaz do doby, než se radiostanice opět přihlásí a následně ji deaktivovat.

 1. Interkom

Funkce interkomu umožňuje dispečerům komunikovat mezi sebou, nezávisle na hlavní komunikační lince a nezatěžují ji tak dalším provozem.

 1. Párování radiostanic (Radio Allocation)

Nyní lze v systému přidělit radiostanici určitému pracovníkovi. Tato funkce může být velice užitečná při práci na směny. Veškeré radiostanice jsou vypnuté a pracovník musí zadat uživatelské jméno a heslo pro funkčnost radiostanice. Jakmile se radiostanice zapne po zadání údajů, spáruje se s pracovníkem a přihlásí se pod jeho údaji do systému. Jakmile pracovník radiostanici vrátí, např. po konci směny, vypne se a už není nadále spárovaná s pracovníkem.

 1. Telefonní propojení (Telephone Interconnect)

Funkce telefonního propojení umožňuje uskutečňovat hovory mezi telefony a radiostanicemi a obráceně. Dispečeři mají také možnost uskutečnit hovor na telefon z dispečerské konzole.

 1. Funkce CrossPatch and IP bridging

Funkce CrossPatch a IP bridging umožňuje spravovat a spojovat hovorové skupiny, kanály, rádiové sítě a systémy dohromady, ke zprovoznění bezproblémové komunikace mezi všemi uživateli radiostanic v systému TRBOnet, bez ohledu na frekvenci, nebo zda radiostanice operuje v digitálním nebo analogovém módu, systému IP site connect nebo Capacity plus.


TRBOnet – architektura

TRBOnet je postaven na klasické architektuře klient-server. Hlavní výhodou je flexibilita: software je nejlepším řešením pro distribuované systémy, ale lze ho také nainstalovat na jediný počítač.

trbonet_ (1)

 

 

 

 

Přímé propojení protokolem IP k převaděčům MOTOTRBO

Od verze 2.8 TRBOnet™ Enterprise je software schopný přímého propojení na převaděčům MOTOTRBO přes protokol IP. V tomto případě nejsou nutné kontrolní radiostanice.

TRBOnet RadioServer se připojuje k převaděčům pomocí protokolu UDP a přijímá/odesílá data a audio v digitální podobě.

 

Podporované systémy:

 • MOTOTRBO – simplexní provoz v digitálním módu
 • MOTOTRBO – IP Site Connect
 • MOTOTRBO – Capacity Plus

 

 

Kontaktujte nás

E-mail koms@koms.cz
Telefon +420 315 602 222
  +420 605 252 835
Kontaktní formulář Pošlete nám zprávu z webu
Vizitka Hledáte někoho konkrétního?
Umístění na mapě Tady nás najdete
KOMS Mělník a.s. - idatabaze.czElektronické přístroje, zařízení - idatabaze.cz

Chcete investovat do digitální technologie Mototrbo? Nechte se inspirovat možnostmi, které vám Mototrbo dá.

Vzpomínám na dobu před 6 lety. Naši zákazníci si mysleli, že nemají důvod přejít na digitální komunikaci. Přesto 85% z nich během prvních 3 let začalo technologii Mototrbo používat. To jsme ani my nečekali.

Mototrbo je bezpečná investice s širokým uživatelským nastavením, která přináší to, co je pro vás klíčové:

 • Rychlejší komunikaci mezi skupinou a jednotlivcem
 • Efektivnost a bezpečnost
 • Vynikající kvalitu

Pokud chcete také patřit k našim spokojeným zákazníkům, napište nám svůj email a dostanete od nás bezplatně kompletní podporu a další bonusy.

Reference

Všechny reference
Top