TRBOnet Enterprise je profesionální aplikace speciálně vyvinutá pro dispečerská centra, která monitorují datové zprávy a komunikaci účastníků. Umožňuje rychlou a efektivní odezvu v kritických situacích a lze ho využít pro síťové propojení více PC pouhým stiskem tlačítka u dispečera.

 

Co pro vás TRBOnet může udělat?

TRBOnet Vám umožní monitorovat audio, data, a lokaci jednotlivých pracovníků, poskytuje správu
záznamů a historii událostí, ke kterým došlo.
TRBOnet využívá možnosti digitálního standartu DMR a protokolu IP využitého v radiostanicích
MOTOTRBO™ Motorola. Zároveň TRBOnet rozšiřuje možnosti platformy radiostanic MOTOTRBO™
zejména, pokud se jedná o zvýšení kapacity spojení a možnost souběžného provozu dat a hovorů
v jednom okamžiku.
Softwarové řešení TRBOnet je vytvořeno pro různé organizace a firmy, jako jsou organizace pro
veřejnou bezpečnost, dopravní služby, komunální služby, pohotovostní služby, peněžní služby, kde
kromě běžných hovorových cest je potřeba mít pod kontrolou pohyb jednotek a jejich správu, posílání textových zpráv a další funkce (například tlačítko „SOS“) v rámci digitálního přenosu dat.

trbonet_ (2)

Jak TRBOnet funguje?

Hlavní výhodou řešení TRBOnet je integrita dat a spolehlivost. V systému není žádný ‛hlavní řídící
mechanismus‛, a v případě selhání jedné komponenty systému TRBOnet, bude zbytek systému
fungovat dále.
Současná realizace technologií TRBOnet a MOTOTRBO ™ značně zvyšuje účinnost výrobních a
obchodních procesů díky přidělení nových radiokomunikačních služeb a snížení nákladů na správu
rádiových sítí.
Základem systému je RadioServer, což je software instalovaný na počítač, ke kterému je připojena
radiostanice nebo převaděč MOTOTRBO.
Při zapnutí radiostanice je odeslán požadavek na přihlášení do systému a následně je uživatel
zaregistrován. Pro registrované stanice je k dispozici kompletní rozsah funkcí, počínaje individuálním
voláním a skupinovým voláním, posíláním textových zpráv, využíváním telemetrie, GPS sledováním,
nahráváním konverzace atd.
V databázi RadioServeru jsou uloženy veškeré informace o všech uživatelských radiostanicích.

 

Komunikace v systému Trbonet

Hlas                      Dispečer má možnost zavolat jakémukoliv uživateli dostupnému v systému TRBOnet ze svého stanoviště. Zároveň si může zvolit i typ hovoru:

  • Privátní volání
  • Skupinový hovor
  • Volání všem

Text                      Dispečeři obdrží veškeré textové zprávy a mohou odesílat zprávy specifickým uživatelům nebo hovorovým skupinám. Dispečerský systém umožňuje přeposlání obdržených zpráv na přednastavenou emailovou adresu.

Oprávnění          Můžete nastavit různé úrovně přístupu pro jednotlivé dispečery. Například můžete určit dispečera pro určitou skupinu radiostanic a informace z ostatních radiostanic pro něj budou nedostupné. Oprávnění pro přidávání, úpravu nebo odebrání radiostanic v dispečerském systému nebo také pro změnu kanálů RadioServeru, mohou být také omezeny.

 

GPS informace

 TRBOnet využívá integrovaný GPS přijímač radiostanic MOTOTRBO a digitálních map pro monitorování pohybu radiostanic a jejich správu. Dispečer má k dispozici on-line informace o aktuální poloze policejního auta, sanitky nebo auta převážejícího cenné položky nebo nebezpečné věcí na digitální mapě a v případě potřeby může komunikovat s mobilní radiostanicí, nebo uživateli zasílat různá data v digitálním formátu.