Radiostanice MOTOTRBO řady DP/DM4000 jsou vybaveny modulem GPS, který provozovatelům umožňuje sledovat polohu uživatelů radiostanic.

Nové radiostanice s přívlastkem „E“ navíc podporují více družicových navigačních norem (GPS / GLONASS). Tato možnost zvyšuje spolehlivost určení polohy zejména v oblastech, jako je centrum měst, kde je obtížné zaměřit odpovídající počet satelitů.

Ne vždy se ale podaří aktualizovat souřadnice GPS dostatečně často, aby dispečerská aplikace zobrazovala historickou trasu co nejpodrobněji.

Důvody jsou dva:

  • nadřazenost hlasové komunikace nad informací o poloze
  • radiostanice musí být v místě, kde je dostatečný signál, aby údaj a poloze a mohla odeslat

Z tohoto důvodu neumožňují Mototrbo systémy aktualizovat informaci o poloze v kratších intervalech než je 30-60 vteřin.

Řešením je funkce GPS Store and Forward vyvinutá pro radiostanice Mototrbo řady DP/DM4000. Pomocí HW modulu a licenčního klíče v aplikaci Trbonet získáte informaci o poloze každých několik sekund. Trasa dráhy tak bude obsahovat mnohem více bodů a linie trasy bude mnohem hladší. GPS Store and Forward umožňuje aktualizovat a ukládat informaci o poloze každých 2-5 sekund.

Použití GPS Store and Forward je tedy podmíněno instalací HW modulu do radiostanice. Jakmile je modul nainstalován a nakonfigurován, začne ukládat data GPS v interní paměti každých 2-5 sekund.

Vestavěný software zpracuje tyto informace a zkomprimuje je tak, aby každý balíček obsahoval několik desítek souřadnic a nikoliv jen jeden lokalizační údaj. Tento balíček je pak zaslán do programu TRBOnet.

Důležitým momentem této funkce je i to, že radiostanice nemusí být v oblasti pokrytí signálem radiové sítě. Modul umožňuje uložit až 500 000 GPS souřadnic, takže uživatel může být mimo oblast pokrytí po dobu jednoho týdne. A když se vrátí zpět, všechny pohyby budou odeslány do aplikace TRBOnet, kde se zobrazí.

Nové funkce je možné aktivovat u radiostanic řady:

  • DP4401, DP4601, DP4801, DP3441, DP3661
  • DM4401, DM4601