Definice oblasti

Železniční síť  České republiky patří k nejhustším na světě. Výstavba železnice značně urychlila nástup průmyslové revoluce a značnou měrou přispěla k rozvoji měst a obcí. Vzhledem k členitosti území ČR byla stavba železnice velkou inženýrskou výzvou.

Po první velké vlně modernizace v padesátých a šedesátých letech, kdy proběhla elektrifikace velké části strategicky nejdůležitějších tratí národního a mezinárodního významu, dnes probíhá druhá velká vlna modernizace.  Cílem je moderní železnice 21. století. Technicky způsobilá pro vyšší rychlosti a zatížení.

Železniční síť měla celkovou délku  tratí na konci roku 2016 činila 9492 Km, z toho bylo tratí jednokolejných 7 641 km, dvoukolejných 1 812 km a vícekolejných 39 km.

zdroj: SŽDC

Železniční síť v České republice patří v objemu přepravy na 4. místo v Evropě. Velká hustota provozu na železnici klade i velké nároky na bezpečnost. K zajištění vysokého standartu bezpečnosti při dopravě přispívá i bezpečné a rychlé hlasové a datové spojení. Spojení s vlaky je třeba zabezpečit na celé délce tratí v ČR. V současné době se na dráze používá několik druhů radiových sítí. Jednou z používaných sítí je i analogová síť v pásmu 150 MHz.

Bezpečnost především

Síť v pásmu 150MHz je využívána především při posunech ve stanicích, při pohybu na vlečkách a pro komunikaci při provádění stavebních prací na dráze. Všechny tyto činnosti jsou velice nebezpečné a kladou velké nároky na personál a kvalitní spojení. Řešení Mototrbo k tomuto s velkou měrou přispívá. Motorola má obrovské zkušenosti a jsou za ní roky spolupráce při vývoji a použití v praxi s policejními sbory a záchranáři. Mototrbo pomáhá snižovat rizika při práci na dráze velkým dosahem, kvalitním přenosem hlasu, dlouhou životností baterii a odolností proti poškození.

SŽDC a její organizační jednotka TÚDC jsou držitelé nutných povolení pro provoz radiových sítí na železniční síti pro celé území ČR. TÚDC vydává povolení k přístupu do radiové sítě a dohlíží na dodržování předpisů. Provozovány mohou být pouze schválené radiostanice.

Vylepšená účinnost

Radiostanice Mototrbo pro pásmo 150MHz pracují v analogovém i digitálním režimu. To uživatelům umožňuje plynulý přechod na moderní digitální radiostanice. Digitální zpracování hlasu a jeho přenos je mnohem kvalitnější než analogové. Lze dosáhnout většího dosahu, hlas je přenášen čistší a šetří baterii radiostanice.  Funkcí Dual Capacity Direct Mode lze zvýšit počet souběžně probíhajících hovorů. Digitální radiostanice však nejsou omezeny pouze na přenos hlasu. Pomocí radiostanic lze přenášet i data. Jednat se může polohová data (GPS), telemetrická data, textové zprávy, alarmy, upozornění a další.

Vyšší produktivita

Použitím nových nízkonapěťových obvodů došlo k snížení energetické náročnosti radiostanic. Tím bylo dosaženo prodloužení provozní doby na jedno nabití baterie radiostanice až o 25%. Nové obvody vysílače a přijímače přinesly zlepšení praktického dosahu radiostanice a zlepšení kvality hovoru.

VYLEPŠENÍ

Nová generace digitálních radiostanic Mototrbo přinesla řadu zlepšení, které lze rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to bezpečnost, produktivita a efektivita.

BEZPEČNOST

  • integrovaný akcelerometr detekuje pohyb a vydává výstrahy v případě, že je pracovník nehybný
  • inteligentní zvuk automaticky reguluje hlasitost v závislosti na okolním hluku
  • GPS modul pro přehled o poloze radiostanice
  • ergonomický zpracované ovládací prvky pro pohodlné ovládání radiostanice v rukavicích

EFEKTIVITA

  • programování vzduchem. Radiostanice je možné spravovat z centrálního místa, aniž by bylo nutné je vracet pro údržbu.
  • přepracovaný zesilovač je mnohem jasnější, zejména při vysokých hlasitostech
  • dual portový mikrofon pro snížení hluku větru

PRODUKTIVITA

  • zvýšený dosah až o 8%. Použitím vylepšených obvodů vysílače a přijímače bylo dosaženo zlepšení dosahu.
  • prodloužený provozní čas baterie až o 25% použití nízkonapěťových obvodů bylo dosaženo snížení spotřeby.