MOTOROLA MOTOTRBO

radiostanice, které prostě chcete

Zjistěte víc

bezpečnost

7 vlastností pro bezpečnost

Bezpečnost. Tváří v tvář nezáviděníhodnému úkolu splnit stoupající očekávání zákazníků a zároveň udržení bezpečnosti v nebezpečných a rizikových prostředích. To je…

Pokračuj

REFERENCE

Lovochemie a.s.

V letošním roce jsme realizovali projekt Digitální radiová síť v našem podniku Lovochemie a.s.. Důvodem bylo zlepšení bezpečnosti pracovníků a…

ŠKODA AUTO

Přechod na digitální systém MOTOTRBO od výrobce Motorola nám přinesl zlepšení pokrytí signálem ve výrobním areálu, ve vnějších prostorách i…

Městská policie Kladno

Zlepšila se radiová komunikace obecně, odstranily se obtíže se vstupem cizích subjektů do radiové komunikace. Zavedením GPS se zvýšila kontrola…

Městská policie Mělník

Přechod na digitalní systém Mototrbo od firmy KOMS Mělník a.s. vnímáme jako nevyhnutelnou celkovou modernizaci. Z komunikace odpadl šum při…