Nové možnosti při sledování polohy v objektech

Indoor lokalizace je sledování polohy a pohybu uvnitř budovy. Tuto funkci umožňují nové modely radiostanic Motorola DM4x01e,DP4x01e, DP3441e a SL40x0e, které jsou vybaveny modulem Bluetooth 4.0.

Zájmový prostor je vybaven sítí nízkoenergetických Bluetooth (BLE 4.0) vysílačů, které dokáží radiostanicím předávat identifikační informace. Radiostanice stejně jako v případě určení polohy pomocí satelitů GPS/GLONASS odesílají údaje získané od majáků. Ty jsou dále zpracovávány v Trbonetu a následně zobrazují polohu uživatele s radiostanicí.

Radiostanice v pravidelných intervalech odesílá údaje o poloze a obsluha dispečerského pracoviště sleduje pohyb radiostanice v reálném čase na mapě objektu.

Obě služby GPS a Indoor lokace se navzájem doplňují a radiostanice průběžně odesílá data o poloze získané z GPS/GLONASS a majáků. Využití tohoto modelu je tedy možné i v provozech, kde je nutná lokace uživatelů při činnosti vně i uvnitř objektu.

Využití funkce INDOOR lokalizace

Poplach

Indoor lokace při poplachu funguje tak, že obsluha radiostanice stiskne nouzové tlačítko, nebo modul man down vyhlásí poplach, obsluha na dispečerském stanovišti vidí přesné místo, kde se pracovník nachází a může na toto místo navést případnou pomoc.

Guard Tour

Tato funce využívá majáků pro Indoor lokaci na kontrolu obchůzkové činnosti ostrahy uvnitř budovy. V aplikaci lze naplánovat trasu obchůzky a systém automaticky zaznamenává prošlé body, začátek a konec obchůzky, časy ve kterých má ostraha body projít, upozornění, že nebyl některý z bodů kontrolován a na základě toho vypracovat hlášení o pohybu obsluhy.

Indoor lokalizace - schéma funkcionality

Vizualizace INDOOR lokalizace na mapě

TRBOnet podporuje 2D a 3D mapy objektů. 2D mapy lze vytvořit přímo v uživatelském prostředí TRBOnetu, nebo je lze přenést ve formátu JPEG, PNG, TIF nebo BMP. 3D mapy lze jednoduše připravit například ve formátu DirectX. Jednotlivé mapy jsou v TRBOnetu zobrazeny jako záložky a lze mezi nimi přepínat.