Ochrana

Zaměstnanci první linie se pravidelně potýkají se zneužíváním a nepodloženými obviněními. Kamery často působí jako odrazující prostředek proti zneužívání a jsou nesporným zdrojem důkazů.

Odpovědnost

Osobní kamery nabízejí důkaz o uskutečněných akcích a jejich provedení. Jsou odolné proti neoprávněnému zásahu a napomáhají, aby byl uživatel odpovědný za své činy.

Pokud se kamera ViPRO stane součástí každodenního pracovního postupu, bude její význam patrný ve dvou rovinách. Bude sloužit k získávání důkazů a jako ochrana proti nepodloženým tvrzením, zároveň ale bude modifikovat chování uživatele a povede ho k větší profesionalitě a transparentnosti.

Výsledkem bude zvýšení reputace celé organizace.