VÝROBNÍ PŘEHLED

Automobily, oblečení, elektronika, průmysl. Zákazníci požadují individuální řešení a pro výrobce to je doba obrovských příležitosti, ale také obrovský tlak.

Tlak, protože splnění očekávání zákazníků znamená hledání stále větší efektivity, se zvýšeným rizikem nehod nebo výpadků. To je důvod, proč tyto zásady nadále formují výrobní metodiku na celém světě.

Společnost Motorola nabízí inteligentní komunikační řešení, která využívají výrobci po celém světě, protože poskytuje bezproblémovou komunikaci, vysokou efektivitu a rychlou reakci na incidenty, zvýšenou bezpečnost a snížení prostojů.

Když lidé mohou jasně komunikovat, mohou pracovat bezpečně a efektivně.

V PRVNÍ ŘADĚ BEZPEČNOST

V případě nespolehlivé komunikace může dojít k nehodám. Může to být nepochopená instrukce, zpoždění při ohlašování nebezpečného úniku, volání o pomoc, které se nepodaří spojit.

Bezpečnost je pro MOTOTRBO na prvním místě.

86% výrobců považuje bezpečnost pracovníků za klíčovou prioritu.

V hlučném prostředí může kvalita zvuku – v reproduktorech nebo sluchátkách – a spolehlivost signálu znamenat rozdíl mezi bezpečným dokončením úkolu a nebezpečnou událostí.

Ochrana sluchu je také kritickým problémem v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. Pracovníci musí být chráněni proti dlouhodobému vystavení hluku, zatímco jsou stále schopni slyšet alarmy a další výstrahy.

45% uživatelů říká, že jasnost zvuku a pokrytí signálem patří v komunikaci k nejdůležitějším.

Řešení MOTOTRBO pro výrobu vycházejí z našich dlouholetých zkušeností s vývojem specializované techniky pro policii a záchranáře.

Dramatické vylepšení portfolia MOTOTRBO přinášejí kvalitu zvuku, pokrytí, životnost baterie a vestavěnou inteligenci, která uživatelům umožňuje pracovat s důvěrou a bezpečně.

ZLEPŠENÍ UČINNOSTI

Lidé se více učí, když mohou snadno komunikovat.

Inteligentní výroba automatizuje pracovní procesy a efektivitu řízení. Tyto postupy jsou ale jenom tak dobré, do jaké míry jsou kvalitní lidé, kteří je používají.

35% výrobců v současné době shromažďuje a používá data generovaná inteligentními zařízeními za účelem zlepšení výrobních a provozních procesů …

Integrované komunikační řešení společnosti MOTOROLA, včetně aplikací pro procesy, jako je např. Work Order Ticket Management, poskytují uživatelům rychlý přístup k potřebným datům, ať jsou kdekoli.

Mohou si vyžádat okamžitou hlasovou komunikaci s týmem v továrně nebo konzultaci s nadřízeným, který je mimo provoz na mobilním telefonu. Jedná se o okamžité spojení s lidmi a daty.

MOTOTRBO umožňuje užší spolupráci v reálném čase, která urychluje časový rozvrh, snižuje prostoje a maximalizuje bezpečnost.

82% společností využívajících inteligentní výrobu zaznamenalo zvýšenou efektivitu a 45% zaznamenalo zvýšenou spokojenost zákazníků.

MAXIMALIZACE PRODUKTIVITY

Ziskové marže jsou pod stálým tlakem. Náklady se snižují a výrobci se snaží stále více snížit podíl lidské práce. Snaží se najít lidi s dovednostmi, které potřebují.

To znamená, že lidé a práce, kterou dělají, se stává mnohem dražší než kdy předtím.

Potřebují nástroje, které jim umožní neustále pracovat na jejich produktivní úrovni, sdílet nápady, rychle řešit problémy, pracovat bez rušení.

52% výrobních firem si přeje zasílání zpráv mezi stroji a lidmi v reálném čase.

Vylepšení radiostanic MOTOTRBO snižuje překážky komunikace, které omezují produktivitu. Umožňují tok informací, myšlenek a rozhodnutí v reálném čase, které povzbuzují inovace, zkracují časy cyklu a vytvářejí spokojenost a loajalitu práce.

Až 20% výrobní kapacity v továrnách je ztráceno prostoji. 46% zákazníků říká, že digitální radiostanice mohou snížit prostoje o 10 až 20%.

VYLEPŠENÍ

BEZPEČNOST

 • LOKACE UVNITŘ BUDOV
  Sleduje osoby uvnitř budov a odesílá upozornění, pokud vstupují do nebezpečných oblastí
 • INTEGROVANÝ AKCELEROMETR (Man Down)
  Detekuje pohyb a vydává výstrahy, pokud je pracovník nehybný
 • INTELIGENTNÍ ZVUK
  Automaticky upravuje hlasitost tak, aby odpovídala úrovni pozadí
 • DOBRÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Radiostanice splňují a překračují všechny předpisy pro potenciálně nebezpečné látky

EFEKTIVITA

 • PROGRAMOVÁNÍ VZDUCHEM
  Radiostanice je možné spravovat z centrálního místa, aniž by bylo nutné je vracet pro údržbu
 • PŘEPRACOVANÝ ZESILOVAČ
  Zvuk je mnohem jasnější, zejména při vysokých hlasitostech
 • DUAL-PORTOVÝ MIKROFON
  Snižuje hluk větru
 • VOLITELNÝ SINC +
  Zlepší slyšitelnost snížením šumu na pozadí

PRODUKTIVITA

 • DOSAH ZVÝŠENÝ AŽ O 8%
  Rozšíří pokrytí radiové sítě
 • ZVÝŠENÝ VÝKON
  Výkon modelu SL4000e byl zvýšen z 2W na 3W
 • PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOSTÍ BATERIE
  Baterie s novým nízkonapěťovým obvodem umožňuje až o 25% delší provozní dobu
 • ZVÝŠENÁ ODOLNOST
  Zlepšené těsnění zaručí odolnost proti prachu a vodě
 • VIBRAČNÍ SPONA NA OPASEK
  Zajišťuje, že uživatelé nepřeslechnou výstrahy v hlučném prostředí

MOTOTRBO V RŮZNÝCH TYPECH PROVOZU

V NEBEZPEČNÉM PROVOZU

Na každém nebezpečném pracovišti je nutné zajistit bezpečnost pracovníků. S MOTOTRBO můžete sledovat pohyb pracovníků uvnitř i vně budovy, být upozorněn na nebezpečnou pozici pracovníka, nebo na dlouhou dobu kdy se pracovník nehlásí.

K bezpečnosti přispívá také dlouhý operační čas baterii a dosah radiostanic. Toto všechno zabezpečí rychlou reakci na nebezpečný stav.

V TOVÁRNĚ

I ta nejčistší, nejbezpečnější a nejtišší továrna je stále hlučnější, špinavější a nebezpečnější než většina pracovišť. Mototrbo je konstruováno tak, aby radiostanice odolávaly co nejvíce nepřátelskému prostředí a nejnáročnějším uživatelským potřebám, poskytovaly vynikající kvalitu zvuku s redukcí okolního hluku a zajistily bezpečnost svých uživatelů.

VE SKLADU

Pohyb, hluk, těžké předměty řadí, sklad k nejnebezpečnějším částem podniku. Po pracovnících je vyžadovaná komunikace pomocí hands-free sad. Bezdrátové Bluetooth příslušenství s inteligentním potlačením okolního hluku zabezpečí čistou a srozumitelnou komunikaci bez přeslechů.

V DISTRIBUCI

Radiostanice jsou často jediným způsobem  jak komunikovat s pracovníky v nakládacím prostoru, kteří jsou zodpovědní za bezpečné řízení pohybu zboží. Nové MOTOTRBO poskytuje delší životnost baterie, vyšší výkon a lepší pokrytí, aby zajistilo nepřerušenou komunikaci a vždy slyšitelné upozornění.

V KANCELÁŘI

Management má na svých počítačích přehled o radiostanicích a o komunikaci. Přes své počítače se může aktivně do komunikace zapojovat a pracovníkům předávat úkoly a kontrolovat jejich plnění. Pomocí aplikace v mobilním telefonu je možné komunikovat s pracovníky v podniku i mimo radiovou síť.

V TÝMU PRO SPRÁVU BUDOV

Bezpečnost pracovníků, údržba a všeobecné operace se spoléhají na efektivní komunikaci. Váš bezpečnostní tým potřebuje rychlé varování v případě nehody, jako je rozlití nebezpečných látek. Odolnost MOTOTRBO, životnost baterie a kvalita zvuku znamenají, že jsou stále v kontaktu a rychle reagují, čímž snižují riziko a prostoje.

VÝZKUM A VÝVOJ

Toto je motorem inovace, který odemyká konkurenční výhodu pro vaši organizaci.

MOTOTRBO tvoří most mezi vaším pracovním týmem a skutečností vašeho provozu, takže se inovace se hladce promítá do efektivního provedení.

A prolínáním různých komunikačních standardů – radiostanice, wi-fi, smartphony, počítačové sítě – MOTOTRBO umožňuje spolupráci, která šetří čas s náklady.