Ing. Jaroslav Janda
Obchodní oddělení
T: +420 605 252 835
E: janda@koms.cz

Alexandr Švercl
Obchodní oddělení
T: +420 734 445 414
E: svercl@koms.cz

Jaroslav Šťastný
Obchodní oddělení
T: +420 605 141 862
E: stastny@koms.cz

Václav Košťál
Technické oddělení
T: +420 775 147 947
E: kostal@koms.cz

Lukáš Kroc
Technické oddělení
T: +420 603 589 841
E: kroc@koms.cz

Jana Adámková
Účtárna
T: +420 734 727 175
E: adamkova@koms.cz

Provozovna Mělník

T: +420 315 602 222
E: koms@koms.cz

Náměstí Míru 30
27601 Mělník

Zobrazit na mapě

Provozovna Pardubice

Alexandr Švercl
Kosmonautů 193
53009 Pardubice

Zobrazit na mapě

Fakturační adresa:

KOMS Mělník a.s.

Na Podhradí 162
27601 Mělník

IČO: 27179915
DIČ: CZ27179915

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9566

Bankovní spojení:

51-2583990227/100 (pro platební styk v Komerční bance)
512583990227/100 (pro platební styk z jiné banky)

Oznámení o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a výzva k odevzdání listinných cenných papírů

 

Představenstvo společnosti KOMS Mělník a.s. se sídlem Na Podhradí 162/10, 276 01 Mělník, identifikační číslo 271 79 915, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 9566 (dále též jen „Společnost“):

  1. oznamuje, že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že všech 20 kusů akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, vydaných jako listinné cenné papíry, mění svoji podobu na zaknihované akcie, a v souvislosti s tím též přijal i příslušná rozhodnutí o změně stanov Společnosti,
  2. v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím vyzývá akcionáře k odevzdání všech akcií Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne uveřejnění tohoto rozhodnutí v sídle Společnosti na adrese Na Podhradí 162/10, 276 01 Mělník, vždy v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin; při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Ing. Jaroslav Janda, předseda představenstva Společnosti