TRBOnet je profesionální aplikace speciálně vyvinutá pro dispečerská centra, která monitorují datové zprávy a komunikaci účastníků. Umožňuje rychlou a efektivní odezvu v kritických situacích a lze ho využít pro síťové propojení více PC pouhým stiskem tlačítka u dispečera.

TRBOnet Vám umožní monitorovat audio, data a polohu jednotlivých pracovníků, poskytuje správu záznamů a historii událostí, ke kterým došlo.

TRBOnet využívá možnosti digitálního standartu DMR a protokolu IP využitého v radiostanicích MOTOTRBO™ Motorola. Zároveň rozšiřuje možnosti platformy radiostanic MOTOTRBO™ zvýšením kapacity spojení a možností souběžného provozu dat a hovorů.

Základem systému je RadioServer, software nainstalovaný v počítači, ke kterému je připojena radiová síť MOTOTRBO. Součástí RadioServeru je databáze, do které se ukládají veškeré informace o všech uživatelských radiostanicích.

Při zapnutí radiostanice je odeslán požadavek na přihlášení do systému a následně je uživatel zaregistrován. Pro registrované stanice je k dispozici kompletní rozsah funkcí:

  • individuální a skupinová volání,
  • posílání textových zpráv,
  • využívání telemetrie,
  • GPS sledování,
  • nahráváním konverzace
  • a další

Komunikace v systému TRBOnet

HLAS

Dispečer má možnost ze svého stanoviště zavolat jakémukoliv uživateli dostupnému v systému TRBOnet. K dispozici má několik typů hovoru: Privátní volání, Skupinový hovor, Volání všem. Dále má možnost zvolit funci Interkom, která umožňuje komunikovat odděleně od radiové sítě a tím síť méně zatěžovat.

TEXT

Dispečeři obdrží veškeré textové zprávy a mohou odesílat zprávy specifickým uživatelům nebo hovorovým skupinám. Dispečerský systém umožňuje přeposlání obdržených zpráv na přednastavenou e-mailovou adresu.

OPRÁVNĚNÍ

Jednotlivým dispečerům lze nastavit různé úrovně přístupu (oprávnění). Například přiřadíte dispečera zvolené skupině radiostanic, takže bude dostávat informace jen a pouze z nich. Můžete nastavit také oprávnění pro přidávání, úpravu nebo odebrání radiostanic v dispečerském systému nebo pro změnu kanálů RadioServeru.

Informace o poloze

Dispečeři mohou sledovat pohyb uživatelských radiostanic v různých typech map a nastavit sledovací mód. TRBOnet Enterprise umožňuje nastavit uživatelům oblasti, ve kterých se mají pohybovat, vč. kontroly jejich opuštění. Pokud uživatel opustí povolenou oblast, dispečer i uživatel dostanou upozornění a událost je zaznamenána v dispečerském systému.

K monitorování pohybu mobilních radiostanic a jejich správě využívá TRBOnet integrovaný GPS / GLONASS přijímač radiostanic MOTOTRBO a digitální mapy. Dispečer má k dispozici on-line informace o aktuální poloze mobilní radiostanice – policejního auta, sanitky nebo auta převážejícího cenné či nebezpečné položky. Nastane-li významná situace, může komunikovat s mobilní radiostanicí, nebo uživateli zasílat různá data v digitálním formátu.

Nové modely radiostanic Motorola jsou vybaveny modulem Bluetooth 4.0, který umožňuje energeticky úsporné řešení sledování uvnitř budov a zobrazování na mapě nebo plánku. Více se dočtete na stránce INDOOR lokalizace.