CZECH REPUBLIC OIL GIANT ČEPRO A.S. DEPLOYS MOTOTRBO™ IP SITE CONNECT

………………….. 

JAK ZVÝŠIT PROVOZNÍ EFEKTIVITU A BEZPEČNOST PŘI SKLADOVÁNÍ, DISTRIBUCI A PŘEPRAVĚ ROPNÝCH PRODUKTŮ

 

Organizace:     Společnost ČEPRO, a.s.

Partneři:           Prodejce: KOMS Mělník a.s.

Základní popis:

  • Zvýšená provozní efektivita díky výrazně zlepšenému pokrytí a lepšímu zvuku v nadzemních i podzemních oblastech
  • Zvýšená bezpečnost prostřednictvím vysílaček s certifikací ATEX a funkcí, jako je nouzové tlačítko, ležící muž a osamělý pracovník
  • Spolehlivá a efektivní komunikace
  • Integrované hlasové a datové systémy s dodatečnou funkčností a zabezpečením systému
  • Propojení s HZS ČR pro rychlou a koordinovanou odezvu během jakýchkoliv incidentů
  • 24/7, 365-denní servis a podpora pro zajištění optimální doby provozuschopnosti a dostupnosti

 

„Partner Motorola Solutions KOMS Mělník a.s. nám pomohl identifikovat vhodnou technologii MOTOTRBO a následně realizovat kompletní řešení na klíč. Díky tomu nyní máme nezávislé a spolehlivé rádiové pokrytí napříč provozními oblastmi, a to i v našich podzemních prostorech. Můžeme využít i doplňkovou funkcionalitu digitálního systému a bezpečnostní prvky jako Man Down a Lone Worker. Nová technologie výrazně zvýšila bezpečnost našich zaměstnanců.

Marek Leichman, vedoucí jednotky požární ochrany, ČEPRO, a.s.

VÝZVA

ČEPRO využívalo analogový rádiový systém, který však v některých lokalitách nezajišťoval dostatečné pokrytí a měl omezenou funkčnost. Navíc mezi velíny a radiostanicemi v terénu nebylo spojení a v žádném z podzemních prostor skladovacích jednotek nebyl rádiový signál. Protože jsou radiostanice klíčovým komunikačním nástrojem pro pracovníky ČEPRO a.s., bylo rozhodnuto o rekonstrukci na na efektivnější digitální systém s podzemními anténami. ČEPRO potřebovalo bezpečný rádiový systém s ATEX radiostanicemi pro použití v potenciálně výbušných oblastech a navíc pokročilé funkce, jako je monitorování GPS a nahrávání hovorů pro zlepšení provozní efektivity. Bylo potřeba také zajistit propojení s HZS ČR.

Jak vysvětluje Marek Leichman, manažer jednotky požární ochrany ČEPRO:

„Naším hlavním zájmem je bezpečnost. Nejen na místě, ale i mimo něj, protože naše sklady jsou často umístěny velmi blízko měst nebo vesnic. Proto je nezbytné, aby naši zaměstnanci měli správné nástroje pro řešení případných mimořádných situací; a spolehlivý komunikační systém je prvním krokem k efektivnímu řízení incidentů. “

 

ŘEŠENÍ

Upgrade na digitální síť navrhl KOMS Mělník a.s., který spolupracuje dlouhodobě s ČEPRO a.s. obnova radiové sítě probíhala v několika fázích. Řešení na klíč obsahuje MOTORBO IP Site Connect (IPSC) a aplikaci TRBOnet. Každá jednotlivá lokalita byla vybavena infrastrukturním zařízením a anténními systémy pro zajištění pokrytí sítě v podzemních zónách. Mezitím byly pracovníkům dodány přenosné radiostanice s certifikací DP4801 Ex ATEX a nainstalovány mobilní radiostanice DM4601e a základnové radiostanice DM4600e. Společnost KOMS zajistila školení jak pro radisty, tak pro týmy spravující síť, aby byla zajištěna provozní efektivita a bezpečnost personálu, zejména v souvislosti s rádiovou komunikací v zóně ATEX.

Dispečerský Software TRBOnet je nainstalován v podnikové síti ČEPRO a umožňuje dispečerům jak provozovat a řídit komunikaci ve vlastních depech, tak se spojovat s dispečery v ostatních depech a ostatními uživateli radiové sítě . KOMS zajistil stejné frekvence pro všechna depa. Využití tohoto společného přístupu znamená, že radiostanice mohou být podle potřeby rozmístěna v kterémkoli z dep. ČEPRO také používá TRBOnet pro monitorování hlasového provozu a jeho nahrávání pro snadné vyhledávání a přehrávání v případě potřeby, stejně jako pro sledování uživatelů radiostanic prostřednictvím integrovaného GPS. To spolu s nouzovým tlačítkem, Man Down a Lone Worker zvyšuje bezpečnost pracovníků. Radiostanice MOTOTRBO umožňují i přímou komunikaci s externími osádkami HZS ČR na samostatném vyhrazeném kanálu.

1100 km potrubí je řízeno centrální dispečerskou jednotkou, která kontroluje technické parametry a bezpečnostní aspekty, aby se zabránilo jakémukoli vnějšímu narušení potrubí; V pravidelných intervalech jsou prováděny rozsáhlé řídicí procedury vyžadující komunikaci v reálném čase tam a zpět s dispečinkem a proto je integrovaný hlasový a datový systém pro ČEPRO tak velkým přínosem.

Ing. Jaroslav Janda, generální ředitel KOMS:

„Mototrbo má zásadní význam pro integraci hlasu a dat všude tam, kde komunikace vyžaduje rychlost a spolehlivost. Čepro a.s. byl ideální případ, jak tyto dvě věci spojit.“

Výrazně zlepšené pokrytí, kvalita zvuku, funkčnost a bezpečnostní prvky skutečně umožňují ČEPRO zvýšit efektivitu provozu i bezpečnost pracovníků. Spolehlivá rádiová komunikace také znamená, že se společnost cítí lépe vybavena k efektivnímu řízení jakýchkoli potenciálních incidentů.

Alexandr Švercl, projektový manažer společnosti KOMS, shrnuje:

„Integrovaná, efektivní a spolehlivá komunikace je důležitější než kdy jindy. Nedávno nasazená síť MOTOTRBO společnosti ČEPRO integrovaná s aplikací TRBOnet umožňuje digitální komunikaci se všemi funkcemi, které ČEPRO potřebuje ve všech požadovaných oblastech. To je důležité zejména pro pracovníky v terénu, kteří zajišťují každodenní údržbu klíčového hi-tech zařízení a zabezpečení potrubí.“