Zajímá vás, jak bezpečně a diskrétně komunikovat?

Diskrétní komunikace a ochrana informací je pro vaši práci důležitá.

Hovory v analogové sítí lze jednoduchým způsobem odposlouchávat.

Digitální radiostanice Motorola nabízejí hned několik možností jak komunikaci utajit, aby nebylo možné jí odposlouchávat.

diskretni komunikace

diskretni komunikace

1/ Diskrétní komunikace – digitální protokol DMR

Základní zabezpečení vychází již ze způsobu komunikace, která v případě digitální sítě využívá protokol DMR.

Vlastní datové pakety jsou konstruovány na základě určitého protokolu, jehož autorem je výrobce (Motorola).

Datové pakety mají své návěstí, které kromě jiných věcí obsahuje identifikaci sítě, podpis vysílající radiostanice (identifikační číslo nebo-li ID) a ID příjemce nebo příjemců.

 

2/ Diskrétní komunikace – základní utajení, 16 bit

Základní utajení je možno využít u všech modelů digitálních radiostanic Motorola.

Jedná se o transformaci dat pomocí 16-bitového klíče, který dává 255 předdefinovaných možností.

Protivník může ze zachycených dat matematicky tento klíč dekódovat, ale musí být dostatečně vybaven.

 

3/ Diskrétní komunikace – rozšířené utajení, 40 bit

Krytování komunikace pomocí multiklíčů přináší vysokou ochranu přenášených informací pomocí kryptovacího algoritmu, který je na velmi dobré úrovni a kdy je velice obtížné určit klíč z dat ve vzduchu.

Algoritmus používá 40-bitový klíč, což znamená trilion možností.

Při tomto způsobu utajení jsou přenášeny krypto parametry při vysílání a u přijímací radiostanice dochází k synchronizaci,čímž se prodlužuje i Talk Permit (předkličovací čas) asi o 10%.

Tento způsob utajení komunikace  je dostupný pro radiostanice Motorola řady DP2000 DP3000 a DP 4000.

V případě radiostanic řady DP2000 se jedná o funkci která je za příplatek.

 

4/ Diskrétní komunikace – AES utajení, 256 bit

AES je specifikace pro šifrování elektronických dat, zřízená americkým národním institutem.

Jedná se o kryptování 265-ti bitovým šifrovacím klíčem.

Standard patří k nejnovějším a jedná se o první veřejně dostupný formát šifrování, který je schválený Národní bezpečnostní agenturou NSA k utajení nejtajnějších dokumentů.

I při použití tohoto typu utajení dochází k přenosu krypto parametrů při vysílání a u přijímací radiostanice dochází k synchronizaci.

Tato možnost utajení hovoru je dostupná pouze pro radiostanice řady DP4000 po dokoupení SW klíče.

Detailní informace jsou v přednášce od CH. Paara – ZDE